Shutterstock
Valhajen är världens största haj

Valhajen är världens största haj

Valhajen kan bli upp till 18 meter lång, vilket gör den till världens största haj. Trots valhajens enorma storlek är den inte alls farlig för människor. Det är snarare människan som hotar valhajen.

Trots sitt namn är valhajen inte en val, utan en haj – och en enorm sådan. Valhajen är nämligen världens största haj och därmed även världens största fisk.

Bli klokare på den stora jätten i den här artikeln.

Hur stor kan en valhaj bli?

Valhajen kan bli ända upp till 18 meter lång, men den genomsnittliga längden ligger på omkring tolv meter.

Förutom sin storlek känns valhajen på sina karakteristiska vita fläckar, som är förvillande lika mönstret på ett schackbräde.

Valhajens huvud är platt och med ögonen placerade ute på sidorna ser den lite kantig ut.

Till och med när den öppnar sin enorma mun ser den lika harmlös ut som den är. Valhajen är nämligen enbart farlig för de fiskar och plankton dem den lever av.

En dykare tar en bild av en valhaj

En dykare får chansen att simma bredvid en valhaj.

© Shutterstock

Fakta om valhajen

  • Vetenskapligt namn: Rhincodon typus
  • Storlek: I genomsnitt 12 meter lång och 15 ton tung
  • Livsmiljö: Främst i tropiska hav
  • Diet: Plankton och småfiskar
  • Förväntad livslängd: 60-100 år

När valhajen ska äta söker den sig upp mot havsytan, där det finns ett rikt urval av plankton och andra så organismer.

Där använder den sig av ett filter till att sortera ut fiskar och plankton från havsvattnet.

Valhajen fångar sin mat genom att suga in vatten i munnen, så att de små fiskarna inte har någon chans att simma i väg.

Valhajen är inte kräsen och äter både zooplankton som räkor och fytoplankton i form av alger samt småfiskar som sardiner och ansjovis.

Var lever valhajen?

Valhajar är beresta djur som migrerar över hela världen, men fördrar att simma i de tropiska haven runt ekvatorn.

En studie från 2018 har undersökt valhajarnas livsmiljöer och kommit fram till att de kustnära områdena, där det finns flest valhajar, kännetecknas av att vara grunda, men belägna i närheten av områden med mycket djupt vatten.

Orsaken till att valhajarna föredrar just dessa områden är enligt forskarna att det finns rikligt med föda där.

De har även visat att valhajarna använder vistelsen i det varma, grunda vattnet till att reglera kroppstemperaturen efter att ha dykt i det kalla, djupa blå vattnet.

Valhajens historia

Valhajens släkt går mer än 65 miljoner år tillbaka till jura- och kritaperioderna.

Då vandrade dinosaurier runt på jordens kontinenter, som låg närmare varandra och lämnade ett enormt havsområde utan land i sikte, där de tidigare valhajarna fick fritt utrymme.

Kontinenterna under kritaperioden och i dag

På bilden ser du kontinenterna under kritaperioden för 50 miljoner år sedan (till vänster) och kontinenterna i dag.

© Shutterstock

Trots valhajens mångåriga närvaro på jorden var det först 1828 som de första människorna upptäckte valhajen en bit utanför Sydafrikas kust.

Samma år konstaterade forskaren Dr. Andrew Smith att det måste vara den största haj man hade upptäckt – vilket var en korrekt bedömning.

Människan är valhajens största fiende

Som världens största haj har valhajen inte många naturliga fiender. Valhajens storlek är tillräcklig för att skrämma bort de flesta djur, med ett undantag: Människan.

Även om den stora hajen vid en första anblick ser farlig ut, så är hajen inte det minsta farlig för människor.

Det är tvärtom människan som är farlig för valhajen.

Här simmar en grupp dykare nära en valhaj.

De senaste åren har valhajens habitat hotats av kustutveckling, landbaserad förorening från bland annat plast, bullerförorening från båttrafik och rovfiske kring de korallrev där valhajen hittar föda.

Valhajens harmlösa natur har dessutom skapat grogrund för både valhajsturism och hajfensfiske, vilket har lett till flera kollisioner mellan valhajar och båtpropellrar.

Valhaj har förlorat fena

En valhaj har förlorat en fena efter en kollision med en båt.

© Shutterstock

Det har fått forskare att titta närmare på valhajens förmåga att läka sig själv och för en gångs skull gör resultaten dem optimistiska.

Forskningen visade nämligen att valhajar har en imponerande förmåga att läka livshotande sår på extremt kort tid.

På bara ett par veckor hade 90 procent av den sårade ytarealen hos de observerade valhajarna läkt och hos en valhaj kunde man observera att valhajen under ett par år hade lyckats återskapa en amputerad fena.

Valhajens imponerande överlevnadsförmåga bottnar tydligen i en kombination av ett mycket aktivt immunförsvar och ett stort antal reparationsgener.

Hur stort är beståndet av valhajar?

Det finns inga exakta sammanställningar över det sammanlagda antalet valhajar i världshaven, men ovanstående faktorer bidrar tveklöst till att utmana levnadsvillkoren för världens största haj.

Med hjälp av fotoidentifiering kan forskare dock få en inblick i beståndet av valhajar i vissa områden.

I en studie från 2017 av västra Atlanten uppskattade forskarna att denna region hade ett bestånd på 2 167 valhajar.