Shutterstock

Omsorg om ungarna gjorde vithajen framgångsrik

För första gången har forskare hittat ett förhistoriskt daghem, där vithajen uppfostrade sina ungar för miljontals år sedan.

Den vita hajen är världens största rovfisk och skräckinjagande för både bytesdjur och de människor som badar i dess levnadsområden.

Men som art är den sårbar. Om beståndet minskar tar det lång tid att återupprätta det, eftersom honan bara får cirka tio ungar åt gången och honorna i den första kullen blir könsmogna först vid omkring 33 års ålder.

Passar ungar på grunt vatten

I gengäld passar mamman sina ungar väl. De uppfostras i ett slags daghem på grunt vatten, där de vuxna hajarna kan skydda dem mot andra rovdjur.

LÄS OCKSÅ: Hajar i Sverige kan bli upp till tolv meter långa

Biologerna känner till flera daghem utspridda över världskartan, men nu har man för första gången lyckats hitta ett som är flera miljoner år gammalt.

Två till fem miljoner år gamla tänder, upptäckta utanför Coquimbo vid Chiles kust, visar att vithajen har uppfostrat sina ungar i detta område.

© Jaime Villafañia/Juergen Kriwet

Forskare från Wiens universitet i Österrike lokaliserade det genom att gå igenom ett fynd av hajtänder utanför Sydamerikas kust.

Tänder är de enda spåren

Hajen är en broskfisk, så den lämnar inga andra fossil än sina tänder. Men tändernas storlek räckte för att forskarna skulle kunna konstatera att det i ett visst område kallat Coquimbo vid Chiles kust har funnits ett hajdagis under perioden fem till två miljoner år sedan.

En fullvuxen vithaj är skräckinjagande. Men dess ungar kan enkelt sluta som byte för andra rovfiskar.

© Shutterstock

I detta område hittade forskarna nästan uteslutande tänder från mycket små vithajar. Fynden på andra platser visar att vithajen har levt längs större delen av västkusten, men då handlade det om tonåringar eller vuxna och könsmogna individer.

Temperaturen är avgörande

Fyndet av det förhistoriska daghemmet visar att vithajens speciella yngelvård sannolikt är en stor del av förklaringen till att den har överlevt som art i minst 16 miljoner år.

© Shutterstock

3 fakta om den vita hajen

Storlek: Hos vithajarna är det honan som blir störst, ända upp till sex meter. Hanen blir cirka fyra meter.
Livslängd: Vithajen kan bli över 70 år gammal. Det gör den till en av världens längst levande broskfisk.
Utbredning: Hajen lever överallt där temperaturen ligger på 12–24 grader Celsius. Den ligger bakom flest hajangrepp på människor.

Forskarna tror att vattentemperaturen är avgörande för var hajarna väljer att uppfostra ungarna. Därför är det viktigt att säkra lämpliga platser till daghemmen – även när havstemperaturen stiger till följd av växthuseffekten.