Megalodon – världens största haj

Megalodon – den största hajen i världen

Megalodon är den största hajen som någonsin har simmat i världshaven. Den vägde lika mycket som 18 fullvuxna elefanthanar och hade enorma sågtandade tänder placerade i fem rader i varje käke. Så när en tand vreds loss i köttet på ett byte, hade havets ultimata dödsmaskin alltid fler på lut.

Megalodon var havets skräck

Ett jättelokomotiv med en mun full av slaktknivar som patrullerade alla avkrokar av världshaven i en evig jakt på färskt kött.

Så kan världens största haj, Megalodon, beskrivas. Den enorma urtidshajen var nämligen upp till 18 meter lång och kunde väga 50 ton – lika mycket som 18 fullvuxna elefanthanar.

Och för att fullända den ultimata mördaren hade Megalodon även ett gigantiskt gap fyllt med hundratals tänder som kunde slita alla byten i bitar.

Megalodon käke

Megalodons käke var flera meter bred och flera meter hög. Den största käken mäter 2,7 meter på höjden och 3,4 meter på bredden.

Megalodon hade enorma tänder

Eftersom hajar huvudsakligen består av nedbrytbart brosk, finns det inte så många välbevarade rester av Megalodon. Ryggkotor och tänder har dock hittats över hela världen, och speciellt tänderna bär vittnesbörd om Megalodons storlek och diet.

Megalodon hade omkring 276 tänder som kunde vara upp till 18 centimeter långa. De satt i fem rader i både över- och underkäken, och Megalodon hade därför alltid extratänder att använda om några av dem skulle slitas loss i striden med ett byte.

Megalodon tänder i långa rader

Megalodon var en våldsam mördare och hade därför inte mindre än fem rader med tänder.

Megalodons tänder var dessutom spetsiga och sågtandade och därmed perfekta för att slita kött från ben. Men det var inte de största bytesdjuren som hamnade i Megalodons tre meter breda gap.

Utifrån bitmärken på fossiler har forskare kunnat utröna att Megalodon faktiskt föredrog byten som var något mindre än den själv – exempelvis sköldpaddor, sälar och små bardvalar.

Samma preferenser syns hos dagens vithaj, som också helst jagar mindre måltider.

Megalodon tand

Den här tanden från Megalodon mäter lite över 15 centimeter och är alltså inte den största tanden man har hittat från den stora hajen.

Men även om bytet var litet, så var mängden stor. Forskare tror nämligen att Megalodon åt omkring 1100 kilo kött om dagen.

Och med en bettstyrka på upp emot 18 ton, fem gånger större än självaste T. rex, råder det inga tvivel om att Megalodon kunde äta vad den ville – om den ville.

Megalodons storlek
© Oliver E. Demuth

Så såg Megalodon ut

Megalodon avbildas ofta som en förstorad version av en vithaj. Men nu visar forskning att världens största haj hade egna utmärkande drag.

Baserat på fysiken hos fem levande hajarter har forskare från University of Bristol beräknat proportionerna hos Megalodon.

Brett huvud gav Megalodon kraftigt bett

De stora tänderna vittnar om att Megalodon hade starka käkar och därför också starka käkmuskler. Detta har gett djuret ett kompakt och bredare huvud än exempelvis vithajen.

Forskare uppskattar att Megalodons huvud var cirka 4,65 meter långt.

Ryggfena gav Megalodon stabilitet

Megalodon hade en smal och böjd ryggfena som gav stabilitet både under korta spurter och vid långdistanssimning. Enligt forskare var Megalodons ryggfena 1,62 meter hög, ungefär lika hög som en människa.

Hög stjärtfena gav Megalodon framdrivning

Precis som hos andra stora hajar var den övre delen av Megalodons stjärtfena större än den nedre delen. Denna form är vanlig hos fiskar som uteslutande använder svansen för att ta sig framåt.

Megalodons stjärtfena var cirka 3,85 meter lång.

Megalodons utplåning har varit omdiskuterat

Megalodon härskade i världshaven för 20 miljoner år sedan, och till nyligen rådde bred enighet om att urtidshajen dog ut för omkring 2,6 miljoner år sedan.

År 2018 upptäckte forskare dock att Megalodon troligen gick sin undergång till mötes en miljon år tidigare – det vill säga för 3,6 miljoner år sedan. Det visade sig att alla fossila rester som hade kategoriserats som yngre än 3,6 miljoner år gamla, antingen var feldaterade eller kom från helt andra arter.

Men varför försvann egentligen urtidshajen? Forskning har genom tiderna pekat i olika riktningar.

Supernova orsakade massdöd i haven

I flera år var förklaringen att Megalodon tillsammans med många andra förhistoriska havsdjur dog i en massutrotning orsakad av cancerframkallande kosmisk strålning från en närliggande supernova.

Detta inträffade för omkring 2,6 miljoner år sedan och stämmer därför inte med den senaste forskningen om när Megalodon utplånades.

Kallt hav och hög kroppstemperatur

Senare studier har antytt att sjunkande havstemperaturer kan ha varit droppen för Megalodon.

Med utgångspunkt i kol- och syreisotoper i Megalodons tänder kunde forskare konstatera att den enorma hajen har haft en kroppstemperatur på 35–40 grader Celcius. Med en så hög kroppstemperatur har Megalodon föredragit varmare temperaturer och haft hög ämnesomsättning, vilket har krävt regelbundna måltider.

Och det blev problematiskt när klimatet under Megalodons livstid började bli kallare.

Det innebar nämligen att Megalodon fick simma mot varmare havsområden, medan många av dess favoritbytesdjur stannade där de var och anpassade sig till kylan.

Många små bardvalar började exempelvis att växa sig större och därmed försvann ett av Megalodons favoritmåltider också lugnt och stilla havens jaktmarker.

Megalodon besegrades av vithajen

Enligt ny forskning kan det mycket väl ha varit vithajen som gav den gigantiska hajen den sista dödsstöten.

Den stora vithajen Carcharodon carcharias tros ha uppkommit i Stilla havet för sex miljoner år sedan. Två miljoner år senare, det vill säga för fyra miljoner år sedan, började den spridas till andra världshav och dela territorium med Megalodon.

Vithajens globala framgång infaller alltså relativt Megalodons utplåning för 3,6 miljoner år sedan.

Forskare tror därför att den glupska vithajen kan ha konkurrerat ut Megalodon, eftersom den med sin mindre och smidigare storlek troligen har haft lättare att jaga de mindre bytesdjuren, som båda hajarna föredrog på menyn.

Megalodon-dagis gjorde jätten sårbar

En annan teori går ut på att yttre faktorer som exempelvis förändringar i klimatet har förstört de områden där megalodon födde upp sina ungar.

2010 hittade forskare de första bevi-sen för att megalodon, precis som många av dagens hajarter, har haft sina ungar i en slags undervattensförskola. Ett område i Pa-nama avslöjade en hög koncentration av megalodontänder, där majoriteten kom från yngre eller nyfödda hajar på fyra respektive elva meter.

Därefter har forskare hittat liknande plat-serpå andra ställen i världen och det gör att mycket ty-der på att megalodon lät sin avkomma växa i särskilda områden för att skydda dem – och det under flera år. En megalodon var nämligen först fullvuxen när den blev 25 år, och därför har ”förskolorna” troligtvis haft stor betydelse för artens överlevnad.

Enligt forskare kan det mycket väl vara klimatförändringar som har förstört dessa områden och varit början till slutet för megalodon.

Megalodons släkting Megalolamna Paradoxodon
©

Forskare upptäcker Megalodons kusin

Skillnaden mellan Megalodon och dagens vithaj

Den nu levande vithajen tillhör Lamnidae-familjen och släkten Carcharodon, vilket forskare tidigare även trodde var fallet med Megalodon – därav namnet Carcharodon megalodon, som ibland fortfarande används om Megalodon.

Den slutsatsen byggdes dock främst på ytliga studier av de två hajarnas tanduppsättningar, och forskare är i dag huvudsakligen eniga om att Megalodon faktiskt hör till Otodontidae-familjen och Carcharocles-släkten.

De två hajarna var heller inte helt lika varandra utseendemässigt. Jämfört med den stora vita hajen tror forskare att Megalodon har haft en kortare nos, ett plattare käkparti och större bröstfenor för att stödja dess längd och vikt.

Den största synbara skillnaden mellan Megalodon och vithajen är dock deras storlek.

Vithajen är mellan fem och sex meter lång och kan väga upp till tre ton, medan megalodon kunde bli 20 meter lång och väga hela 50 ton.

Skillnaden mellan Megalodon och den stora vithajen

Även om Megalodon var liten till växten, skulle den vara mycket större än dagens största vithaj.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Forskarna har beräknat längden genom att utgå från bredden på hajens tänder, vilket är det enda av hajen som finns kvar i dag.

Genom att placera tänderna i sitt ursprungliga läge och på så sätt kunnat återskapa hajens mun har forskarna fått fram en bild av hajens storlek.

Metoden är dock inte helt perfekt. Det skiljer sig nämligen från hajart till hajart hur nära tänderna sitter varandra. Utan något skelett tror forskare att det kommer bli svårt att komma fram till den exakta storleken på megalodon.

Både vithaj och megalodon kännetecknas av karakteristiska sågtandade och spetsiga tänder.

Megalodons tänder kunde dock bli upp emot 18 centimeter, medan de största tänder som någonsin hittats hos vithajar "bara" är 7,6 centimeter.

En tand från Megalodon och en tand från vithaj

Här jämförs en tand från Megalodon med en tand från den stora vita hajen.

Kan megalodon fortfarande leva?

Megalodon har väckt stort intresse inom populärkulturen och frågan om huruvida den enorma mördaren fortfarande ligger på lur har tagits upp flera gånger.

Forskare är dock överens om att ett så stort djur inte skulle kunna existera utan att vi visste om det.

För även om majoriteten av världshaven ännu är outforskade, så skulle en mördare som Megalodon lämna spår efter sig, exempelvis i form av enorma bitmärken på bytesdjur och avslitna tänder av nyare datum.

FAQ om megalodon

Vad är megalodon?

Megalodon är en enorm förhistorisk haj, som dog ut för 3,6 miljoner år sedan. Den hade 276 sågtandade tänder, som satt i fem rader i över- och underkäken. En enda tand kunde mäta upp till 18 centimeter. Det kan jämföras med vithajens tänder som vanligtvis mäter fyra till fem centimeter.

Hur stor var megalodon?

Megalodon kunde bli upp till 18 meter lång och väga så mycket som 50 ton. Det är lika mycket som 18 fullvuxna elefanthanar. Det kan jämföras med dagens vithaj som blir fem till sex meter lång och väger upp emot tre ton.

När dog megalodon ut?

Senare forskning av fossila rester avslöjar att megalodon dog ut för omkring 3,6 miljoner år sedan. Tidigare trodde forskare att megalodon dog ut för2,6 miljoner år sedan, vilket skulle ha sammanfallit med en massdöd bland havsdjur, orsakad av strålning från en närliggande supernova.

Vad utrotade megalodon?

Det finns många olika förslag till varför megalodon dog ut. En del forskare tror att ett kallare klimat och sjunkande havstemperaturer har utrotat den stora hajen, medan andra tror att den moderna vithajen har konkurrerat ut megalodon. Dessa båda hajar föredrog nämligen samma bytesdjur, och med sin mindre storlek har vithajen varit en effektivare jägare.

Vad åt megalodon?

Även om megalodon var en bjässe, så tror forskare att den stora hajen föredrog mindre bytesdjur som sköldpaddor, sälar och bardvalar. Megalodon föredrog alltså i stort sett samma bytesdjur som dagens vithaj.