Shutterstock / wildestanimal
Haj

Hur farlig är hajen?

Man hör ofta om personer som blivit angripna av en haj. Har hajarna blivit aggressivare? Vilken haj är egentligen farligast?

Allt fler människor rör sig ute i vattnet för att bada, segla och surfa. Det betyder att hajar och människor oftare kommer i kontakt med varandra, vilket naturligtvis ökar risken för ett angrepp. Sålunda inträffade 1988 endast tre hajangrepp runt om i världen. År 1994 hade siffran stigit till 62, och året därpå attackerades 74 personer.

År 2000, som är det hittills blodigaste året, sedan man 1958 började föra en global statistik, attackerades 79 personer. Tio av dessa dog. Trettiofyra av angreppen ägde för övrigt rum utanför Floridas kust, som är det i särklass hårdast drabbade området i världen, när det gäller hajangrepp. Hajen är ett av jordens bäst anpassade och effektivaste rovdjur.

LÄS OCKSÅ: Hajar i Sverige kan bli upp till tolv meter långa

Människor är däremot små och svaga, och i förhållande till hajen rör vi oss långsamt och klumpigt i vattnet. Om man möter en attackerande haj, blir man i bästa fall allvarligt skadad, i värsta fall mister man livet. Risken för att dödas eller skadas av en haj är dock försvinnande liten, trots att såväl böcker som filmer och andra medier kan ge intryck av något annat.

I USA, som både har ett stort hajbestånd och ett stort antal områden, där många människor rör sig i vattnet, inträffar i regel mellan tio och femton hajangrepp om året. Av dessa har ett dödlig utgång. Som jämförelse kan nämnas att omkring 175 personer träffas av blixten varje år, och av dessa dör omkring 50. I händelse av en attack, råder det dock ingen tvekan om vilka hajarter som är farligast. Den vita hajen, tigerhajen och tjurhuvudhajen står för omkring två tredjedelar av alla angrepp.

Det stora flertalet angrepp på människor består i själva verket bara av att hajen biter en enda gång i sitt offer och spottar ut honom igen. Eftersom hajar – och i synnerhet de tre som nämnts ovan – har sylvassa tänder, kan emellertid ett enda bett leda till bestående skador eller döden. Ingen vet varför hajarna ofta spottar ut de människor de har angripit, men eftersom djuren har smaklökar mellan sina vassa tänder, måste man utgå ifrån att de helt enkelt inte tycker om smaken.