Martin Prochazkacz / Shutterstock
Haj hajattacker

Hajattack: Vilken haj bör vi frukta mest?

Hajattacker fruktas av många. Särskilt fruktad är vithajen, som med sina sylvassa tänder lätt kan slita av en arm. Men är vithajen världens farligaste haj? Se vilka hajar som ligger bakom de flesta hajattackerna, och var de lever.

Ena ögonblicket satt australiern Martin Kane tryggt och säkert i sin kajak utanför den australiska västkusten. Hans vän satt i sin egen kajak några meter bort. Nästa ögonblick vältes kajaken av en enorm kraft underifrån och Kane plaskade plötsligt runt i vattnet medan en vithaj höll på att förtära hans lilla farkost.

Hajattack kom som en blixt från klar himmel

Kane har efteråt sagt att han var säker på att han skulle dö när han åkte i vattnet. Hajattacken kom som en blixt från klar himmel. Kanes vän nådde dock snabbt fram och hivade upp honom i sin egen kajak - och bort från den hela 3 meter långa vithajen.

LÄS OCKSÅ: Hajar i Sverige kan bli upp till tolv meter långa

Martin Kane klarade sig undan den våldsamma hajattacken utan skråma. Men långtifrån alla som utsätts för en hajattack har sådan tur.

Vilken är världens farligaste haj?

Speciellt fruktad är hajattacker från vithajar. Med en längd på upp till troligtvis åtta meter, ett gap på över en meter och flera rader av sågtandade tänder på fyra centimeter, kan den stora hajen lätt bita en människa mitt itu eller slita av en arm eller ett ben.

Den stora vithajen är en av havets mest fruktade dråpare - och det med god grund. Hajen är nämligen den art som står för flest hajattacker - följd av de aggressiva hajarterna tigerhaj och tjurhaj.

Vithaj
© Af wildestanimal

2013 visade en sammanställning över hajattacker att människor attackerats 279 gånger av vithajar. Av dessa hade 78 av dessa dödlig utgång. I jämförelse har tigerhajen endast 28 människoliv på sitt samvete och tjurhajen 26.

Det finns dock en del osäkerhet i statistiken. På många platser i världens fattigare områden registreras överhuvudtaget inte hajattacker. Och ofta går en hajattack så snabbt att varken offer eller vittnen hinner se vilken haj det handlar om.

Var i världen förekommer hajattacker?

Det finns hajar i Sverige, men på våra breddgrader är risken för att bli attackerad av en haj mycket liten, då de stora hajarna framförallt befinner sig i varmare vatten. I Medelhavet kan vi till exempel mycket väl riskera att stöta på vithaj.

Vi skal dock långt längre söderut för att möta de andra människoätande hajarna, tigerhajen och tjurhajen.

De senaste åren har det flera gånger observerats en stor vithaj runt Skottlands och Englands sydkust. Ett ovanligt ställe för en vithaj.

Uppgifterna är inte officiellt bekräftade, men marinbiologer avvisar inte att det skulle kunna simma äventyrslystna vithajar långt norrut.

Det skulle dock snarare handla om ensamma exemplar än ett fast bestånd vithajar. De stora rovdjuren håller sig nämligen oftast till sina fasta jaktmarker, till exempel utanför Sydafrika, Australien och USA.

© Universal Pictures

Hajattacker bottnar i ett missförstånd

I Hajen och många andra Hollywoodfilmer framställs vithajen som en mördarmaskin som attackerar människor ofta och oberäkneligt.

Men sanningen är att en vithaj oftast inte attackerar människor medvetet, utan för att den felaktigt tror att simmaren är ett byte som till exempel en säl eller ett sjölejon.

Flygkrascher ger många oregistrerade hajattacker

Den franske äventyraren och vetenskapsmannen Jacques Coustau menade inte att vithajen var den haj som vi människor bör frukta mest. Enligt honom är det årfenshajen som ligger bakom flest attacker på människor. De flesta av de många hajattackerna är bara aldrig registrerade.

Årfenshajen lever på djupt vatten och kommer därför sällan i kontakt med människor. Men när ett flygplan kraschar eller när ett fartyg sjunker är den snabbt framme och kastar sig över det mänskliga buffébordet.

Framförallt under de två världskrigen, då många fartyg sänktes och flygplan sköts ner över djupt vatten, har årfenshajen haft riktigt bra förhållanden. När kryssaren USS Indianapolis sänktes under andra världskriget menas upp emot 80 besättningsmedlemmar ha ätits upp av årfenshajar.