Hajar jagar med alla sinnen

Hajar använder alla sina sinnen när de jagar sina oskyldiga byten. Det löser gåtan om hur hajar lokaliserar och smyger sig på sin nästa måltid.

Jagande haj

Hajar har flera finkänsliga sinnen

Hajarär skräckinjagande jägare, men exakt hur de bär sig åt för att lokalisera och smyga sig på sitt byte har alltid varit en gåta.

Nu har forskare från University of South Florida i USA efter sex års studier kunnat avslöja rovdjurens hemligheter. Forskarna studerade tre arter – svartfenshaj, skovelhuvad hammarhaj och amhaj – som fångats och placerats i varsin tank.

Undersökningarna avslöjade att djuren använder sina känsliga sinnen i ett avancerat samspel hela vägen genom jaktens olika faser, och att tekniken i princip är den samma oavsett art.

Hajar jagar vidare trots blockerade sinnen

På långt avstånd använder hajarna luktsinnet. När de närmar sig bytet nyttjar de synen och sidolinjen (ett slags känselsinne som mäter tryckförändringar). I den sista etappen av jakten använder hajarna sitt elektriska sinne, vilket gör att de kan anfalla bytet med precision.

Hajar i Sverige kan bli upp till tolv meter långa

Som ett led i studien slog forskarna ut ett eller flera av hajarnas sinnen exempelvis genom att täcka över deras nos med ett isolerande material så att det elektriska sinnet blockerades. Det visade sig att hajarna i stor utsträckning kunde kompensera för det bortfallna sinnet genom att använda ett annat.

Hajar har näsa för jakt

Det elektriska sinnet hos hajar sitter i nosen och gör dem kapabla att uppfånga även mycket små rörelser i havet. Följ med ett av jordens mest finjusterade rovdjur på jakt i vår artikel: