Forskare avslöjar: Vithajen har en överraskande diet

Havets kung har ett helt annat jaktmönster än forskarna hittills har trott. Det är slutsatsen i en ny studie, i vilken australiska forskare har analyserat maginnehållet från en grupp vithajar och upptäckt att skräckklichén om en hajfena som glider fram över havsytan ligger långt ifrån verkligheten.

Havets kung har ett helt annat jaktmönster än forskarna hittills har trott. Det är slutsatsen i en ny studie, i vilken australiska forskare har analyserat maginnehållet från en grupp vithajar och upptäckt att skräckklichén om en hajfena som glider fram över havsytan ligger långt ifrån verkligheten.

Shutterstock

En stor hajfena som sicksackar fram mellan vågorna sätter troligtvis skräck i de flesta.

Men skräckbilden är i själva verket helt felaktig. Det är åtminstone slutsatsen i en ny studie, i vilken forskare från Sydneys universitet har undersökt maginnehållet från 40 unga vithajar.

Och de detaljerade analyserna avslöjar en ny, överraskande upptäckt: Vithajen jagar och hittar en mycket större del av sin föda nere på havsbotten, än forskarna tidigare har trott:

"Stereotypen med en fena som glider fram över havsytan när vithajen jagar är troligen en inkorrekt bild", säger forskningsledaren Richard Grainger från Sydneys universitet i ett pressmeddelande.

En stor del av maginnehållet från de 40 unga vithajarna utgjordes av fiskar från den nedersta delen av havet. Här gör forskningsledaren Richard Grainger sin undersökning.

© University of Sydney

Havets mördare lurar vid havsbotten

Forskarna analyserade smälta måltider från 40 unga vithajar av arten Carcharodon carcharias.

Och då upptäckte forskarna att hajarnas måltider i genomsnitt består av:

  • 32 procent fisk från mitten av havet, som exempelvis östautralisk lax.
  • 17,4 procent fisk från havsbotten, exempelvis så kallade stjärnkikarfiskar.
  • 14,9 procent rockor – som också lurar på havsbotten.
  • 5 procent så kallade revfiskar.

Resten av maginnehållet var en blandning av bläckfiskar, andra hajar och oidentifierbara fiskar. Fyndet indikerar enligt forskarna bakom studien att vithajen måste ägna en stor del av sin tid åt att jaga föda precis över havsbotten. I mycket högre grad än forskare tidigare har trott.

Samtidigt avslöjade analysen att de största av hajarna har en tendens att inta mer fett – troligen för att samla tillräckligt mycket energi för sina långa resor.

ÅTERUPPLEV BILDERNA: Dykare träffar på gigantisk vithaj

En av världens största vithajar dök i början av 2018 plötsligt fram ur djupet utanför Hawaii och tillbringade en dag tillsammans med en grupp snorkeldykare.

Återupplev de fantastiska bilderna av den sex meter långa och 2,5 ton tunga vithajen Haole Girl utanför ön Oahu.

Ska rädda havets kung

Den detaljerade studien är den första som har genomförts av maginnehållet från vithajar utanför den australiska östkusten.

Och även om forskarna understryker att det behövs mer information för att klarlägga om den flera ton tunga broskfisken, anser de att upptäckten är ett viktigt steg i rätt riktning för att förstå och skydda en av kungarna i havets näringskedja.

"Genom att förstå det mystiska rovdjurets rörelsemönster och födointag kan vi också bättre förstå hur vi ska undvika konflikter mellan människor och vithajar och därmed också skydda dem", säger forskningsledaren Richard Grainger.