Shutterstock
Vit haj i havet

70 procent färre hajar i våra hav

Ny studie: 50 års överfiske hotar världens hajar och rockor.

Bestånden av hajar och rockor i världshaven minskar i en oroande takt.

Under de senaste 50 åren har överfiske dödat 71 procent av de stora rovfiskarna. Det är slutsatsen i en ny studie som publicerats i tidskriften Nature.

En internationell forskargrupp har analyserat hajars och rockors spridning med hjälp av data från Världsnaturfondens “Living Planet Index” och “Red List Index”.

De röda listorna visar status för världens hotade djur- och växtarter. Här tar experterna kontinuerligt tempen på de aktuella arterna – bland annat baserat på observationer och registreringar av var djuren rör sig.

Tre av fyra hajarter är i fara

Siffrorna för hajar och rockor visar ett dramatiskt fall på några decennier. Förutom den vanliga hammarhajen har samtliga arter upplevt fler dödsfall än födslar under det senaste femtio åren.

Drygt tre av fyra haj- och rockaarter är nu sårbara, starkt hotade eller akut hotade. Det innebär att risken för utrotning är "stor", "mycket stor" respektive "extremt stor".

Studien identifierar överfiske som den främsta orsaken bakom siffrorna. Även om hajfiske är förbjudet eller begränsat i många länder finns det fortfarande gott om hajar och rockor i fångstnäten.

I vissa länder anses djurens fenor vara en delikatess. Även oljan från deras lever är också en eftertraktad vara. Många hajar och rockor hamnar även i trålarnas nät som bifångst.

Hård kontroll mot katastrofen

Forskarnas data visar att det relativa fisketrycket - det vill säga hur svårt bestånden utnyttjas i förhållande till det återstående antalet - har artondubblats de senaste 50 åren.

Detta är ett stort problem, eftersom hajar och rockor befinner sig högst upp i näringskedjan vilket är avgörande för balansen i havet.

När rovdjuren utrotas skickar det chockvågor genom näringskedjan. Bytesdjur som hajarna tidigare höll i schack får nu möjlighet att vältra sig - och havets övergripande ekosystem riskerar att kollapsa.

LÄS OCKSÅ: Hajar i Sverige kan bli upp till tolv meter långa

För människor, i synnerhet i fattiga länder, innebär det i värsta fall tomma tallrikar där småfisk tidigare mättade.

Ingen av de studerade arterna har dock hamnat i rödlistans två allvarligaste kategorier - "utrotad i vilt tillstånd" eller "utrotad" - vilket innebär att det fortfarande finns hopp. Studien visar exempelvis att antalet vithajar och hammarhajar ökar på platser där det har införts strikta restriktioner för fisket.

Forskarna efterlyser därför hårdare reglering så att mängden rovfiskar kan återgå till det normala.

"Några ljuspunkter visar att även långlivade stora hajar kan återhämta sig när vetenskapligt baserade fiskerestriktioner införs och tillämpas." Marinbiolog Richard Sherley från University of Exeter