Hajar

Hajar

Hajar är ett av världens äldsta djur

Hajar tillhör några av de äldsta djuren på jordklotet. Som art kan hajar spåras 420 miljoner år tillbaka i tiden, vilket bland annat betyder att de överlevde asteroiden som dödade dinosaurierna. Till skillnad från valar, som är däggdjur, så är hajen en fisk – och en mycket mångfaldig fisk. Det finns nämligen omkring 480 olika hajarter. Hajar kännetecknas av att 5–7 huvudgälar och ett skelett som består av brosk. Hajars storlek varierar mycket från art till art. Den lilla lanternhajen är exempelvis 20 centimeter lång, medan valhajen kan bli ända upp till 18 meter. Hajar finns i alla världshaven. En del hajar, som tjurhajen, kan faktiskt även leva i sötvatten. De flesta hajarna föredrar dock varmare oceaner, som exempelvis valhajar, hammarhajar och tigerhajar. Gå på upptäckt i våra artiklar och lär dig mer om hajar.
Hajar i Europa - brugd

Vad äter hajar

Hajar är inte kräsna och äter i stort sett alla djur de kan hitta i havet. Det är allt från fiskar och andra hajar till sälar och pingviner. En del hajar, som valhajen och brugden äter nästan bara plankton. Andra hajarter har favoritbyten. Tjurhajen föredrar exempelvis andra hajar, medan vithajar föredrar sälar och sjölejon.

Hajar i Europa

Det finns hajar även i europeiska farvatten. Hajar i europeiska farvatten finns i många olika storlekar.

Brugden

Brugden är den största hajen i Europa. Den kan bli 6–8 meter lång och är därmed den största fisken i Europa. Valhajen är faktiskt den enda fisken som är större än brugden.
Trots att brugden är skräckinjagande stor, så är den fullkomligt ofarlig för människor.

Pigghajen

Pigghajen är en av de hajarter som finns i de flesta farvatten. En gång tiden fanns det talrika pigghajar i europeiska farvatten, men i dag är pigghajar kritiskt hotade och är rödlistad hos Internationella naturvårdsunionen (IUCN), som är en av världens ledande måttstock för bevarandet av djur. Pigghajar blir omkring 1,3 meter långa.

Blåkäxan

Blåkäxan är Europas minsta haj med sin maxlängd på 60 centimeter. Den lilla hajen har tusentals små ljusorgan, som kan utstråla grönt ljus. Det finns flera teorier om hajens ljus, exempelvis att kan vara kamouflage eller fungera som kommunikationsmedel.

Haj

© Shutterstock

Är hajar farliga för människor?

Populärkultur har med tiden skapar en bild av hajen som ett människoätande havsmonster. Det är dock en myt att hajar aktivt jagar människor, och därför er hajattacker också sällsynta. Men då och då händer det att en haj angriper människor. Under 2019 skedde omkring 64 oprovocerade hajattacker globalt, med fyra dödsfall till följd av krosskador. Statistiskt sett är sannolikheten att träffas av blixten mycket större än att bli angripen av en haj. Vithajen, tigerhajen och tjurhajen ligger bakom de flesta hajattackerna på människor.

Är hajar farliga för människor

© Shutterstock

Är hajar en hotad djurart?

Många hajarter finns i dag på listan över hotade djurarter, bland annat brugden, valhajen och vithajen. Det beror i hög grad på rovfiske, förlorade habitat och plast i haven. Varje år fiskas uppskattningsvis 100 miljoner hajar upp ur havet, bland annat för att möta efterfrågan på hajfenssoppa, Som är speciellt eftertraktad i Asien. Många hajar dör också av plastföroreningar, exempelvis genom att intrasslade i övergivna fisknät och annat plastavfall. Dessutom dödar mikroplast hajar, eftersom det kan ge förstoppning med svältdöden som följd.

Hvithai-1

© Shutterstock
Sida 1 / 2