Shutterstock
närbild av valhaj

Forskare avslöjar: Därför håller världens största fisk på att dö ut

Den fridsamma jätten riskerar att dö ut – och nu visar det sig att orsaken till det kan finnas precis under havsytan...

Den kan enligt uppgift bli över 18 meter lång och väga upp emot 30 ton. Och i dagsläget riskerar den att dö ut.

Trots sin imponerande status som världens största fisk har antalet valhajar minskat med 50 procent under de senaste 75 åren. 2016 hamnade den fridsamme jätten på den växande listan över hotade arter.

Nu avslöjar en studie en hittills dold dödsorsak, som går att hitta strax under havsytan: Stora handelsfartyg kan nämligen utgöra en betydligt större anledning till valhajars utrotning än vad vi hittills trott.

Jätte slås ner i havets djup

Valhajen livnär sig på plankton och småfisk som den filtrerar genom sin enorma mun. Det innebär att jätten tillbringar upp till hälften av sin tid strax under ytan där många av de små djuren håller till i solens strålar.

Detta gör valhajen extra sårbar för de hundratals meter långa containerfartyg som färdas över världshaven på de fasta rutter som kallas "maritima motorvägar" – och ofta tio far de fram gånger snabbare än vad den enorma fisken kan simma.

Valhaj med skada

Enligt forskarna kan kollisionerna mellan fartyg och valhajar ske betydligt mer ofta än vad vi hittills trott.

© University of Southhampton

Men kollisionerna mellan supertankarna och de stora djuren är svåra att upptäcka, enligt forskarna, eftersom den stora fisken med största sannolikhet störtar ner mot havets mörka djup efter att ha kolliderat med ett flera tusen ton tungt fartyg.

Förlorade kontakten till 24 procent

Därför placerade forskare elektroniska sändare på nästan 350 olika valhajar för att kartlägga deras rörelser i våra tropiska vatten.

Därefter jämförde de valhajarnas rutt med ett omfattande spårningssystem som ursprungligen skapades för att förhindra att fartyg skulle kollidera. Det gav åtkomst till rutterna för samtliga fartyg som var tillräckligt stora och tunga för att kunna döda den enorma fisken.

Elektronisk sändare på valhaj

Elektroniska sändare gjorde det möjligt att spåra valhajars rörelser med hjälp av satelliter.

© Mark Erdmann

Det visade sig att en stor andel av fiskens rörelser överlappade de stora tankfartygens rutter, och att de mest riskfyllda områdena för valhajar fanns i Mexikanska golfen, Persiska viken och Röda havet – vilket också är hem för några av de mest trafikerade havspassagerna.

I dessa områden tappade forskargruppen anslutningen till hela 24 procent av de elektriska hajsändarna, och enligt forskarna är orsaken troligen den att de imponerande jättarna har kolliderat med fartyg och därefter störtat mot havsbotten.

SE FORSKARNA FÖRKLARA SITT SPÅRNINGSARBETE HÄR: