Vilken fisk är världens snabbaste?

Fiskar simmar med olika hastighet. Varför är vissa fiskar snabbare än andra?

Tuna

Det är osäkert exakt vilken fisk som är den snabbaste och vilken hastighet den klarar, men en av de högsta uppmätta hastigheterna ligger på omkring 75 km/h hos tonfisk.

Fiskar rör sig genom vattnet genom att skapa ett bakåtriktat tryck i vattnet med antingen kroppen eller fenorna. De flesta fiskar rör sig med hjälp av de stora simmusklerna, som sitter längs kroppen. Trycket uppstår när fiskarnas muskler gör böljande rörelser från huvudet mot stjärten. Rörelsen framkallas genom att musklerna slappnar av och drar ihop sig. Ju större kraft musklerna kan leverera, och ju snabbare vågrörelsen kan upprepas, desto snabbare kan fisken simma.

Hos en del fiskar, till exempel ålen, är vågrörelserna stora. Denna form av simning är rätt långsam. Hos snabbare fiskar som sill är vågorna små längst fram i kroppen och blir stora i den bakre halvan av kroppen. Hos de allra snabbaste fiskarna, bland annat svärdfisken, sker vågrörelserna bara i den bakre delen av fisken. När dessa fiskar simmar snabbt, är det nästan bara stjärtskaftet och stjärtfenan som rör sig.

Kroppen skapad för fart

Tonfisken har anpassat sin kropp till perfektion. Den strömlinjeformade designen minskar vattenmotståndet och gör extrema hastigheter möjliga.

  • Spolformad, smal kropp ger minimalt vattenmotstånd.

  • Fördjupningar i kroppen rymmer fenorna och gör vattenmotståndet mindre.

  • Lång och skärformad stjärtfena minskar turbulensen i vattnet.

  • Smalt stjärtskaft minskar vattenmotståndet, när fenan slår från sida till sida.

  • Vita, glykogenhaltiga muskler möjliggör korta, explosiva simrörelser.