Shutterstock
Närbild av en fisk

Studie avslöjar: Majoriteten av världens fiskar kan troligen prata

En studie visar att upp emot två tredjedelar av världens fiskarter troligen pratar med varandra med hjälp av ljud. Forskarna har dessutom en klar uppfattning om vad samtalen handlar om.

Det händer betydligt mer under havets yta än vad vi är medvetna om.

Det visar en studie från 2022, i vilken forskare vid Cornells universitet i New York, USA, har upptäckt att majoriteten av världens fiskar sannolikt kan prata med varandra med hjälp av ljud – och att några av fiskarterna troligen har gjort det i mer än 155 miljoner år.

VIDEO: Hör den västamerikanska kadettfisken surra

Närbild på tre simblåsor

Simblåsan är en slags ballong som är fylld med gaser och sitter högst upp i fiskens bukhåla. Den reglerar var fisken befinner sig i vattnet. Muskler runt simblåsan har också visat sig vara avgörande för att skapa ljud. Bilden visar tre simblåsor.

© Shutterstock

Två tredjedelar av alla fiskar pratar

Vetenskapen har länge känt till att enskilda fiskar, så som den västamerikanska kadettfisken, gör ljud. Men det är nytt att majoriteten av alla fiskar kan babbla med hjälp av så kallad akustisk kommunikation.

I studien tittade forskarna närmare på en grupp fiskar som kallas strålfeniga fiskar, som utgör cirka 99 procent av världens fiskarter.

Forskarna drog slutsatsen att två tredjedelar av de strålfeniga fiskarna har förmågan att göra ljud. Tidigare trodde forskarna att det endast var en femtedel av dem som kunde det.

Genom att närstudera fiskarnas stamträd kunde forskarna också dra slutsatsen att förmågan att göra ljud har utvecklats hela 33 gånger under miljontals år. Det visar, enligt forskarna, att det är en viktig egenskap hos de havslevande djuren.

VIDEO: Hör ekorrfisken gnissla

Fiskar pratar om sex

Slutsatsen i studien bygger på på en genomgång av tidigare undervattensinspelningar, beskrivningar av fiskarnas anatomi och äldre vetenskapliga studier.

Utifrån detta kunde forskarna identifiera exakt vilka särskilda fysiska egenskaper som strålfeniga fiskar behöver för att kunna skapa ljud – utan stämband, märk väl.

Ett av de viktigaste verktygen är exempelvis en samling muskler som fort kan dras åt runt den så kallade simblåsan: En säck med två olika körtkar, som sitter högst upp i bukhålan och säkerställer att fiskarna inte sjunker till bottnen.

Närbild på tre simblåsor

Simblåsan är en slags ballong som är fylld med gaser och sitter högst upp i fiskens bukhåla. Den reglerar var fisken befinner sig i vattnet. Muskler runt simblåsan har också visat sig vara avgörande för att skapa ljud. Bilden visar tre simblåsor.

© Shutterstock

Ett annat verktyg är tänderna, som vissa fiskar gnuggar mot varandra för att kunna prata med sina artfränder.

Och foskarna tror sig faktiskt veta vad de snackar om. Det är troligtvis inte så långt från några av våra egna favoritämnen: Mat, parning och territorier.