Fisk regnväder

Nappar fisken bättre när det regnar?

Om väderprognosen talar om regn, kan det faktiskt betyda fler fiskar på kroken. Men en riktig regnskur kan också ha motsatt effekt.

Bland fritidsfiskare råder det delade meningar om huruvida fisken nappar bättre under eller efter ett regnväder, då erfarenheterna är olika.

Troligen är det så att det beror på vilket slags fiskevatten man fiskar i, eftersom regnet kan få olika konsekvenser.

Gyttjigt vatten ger färre napp

På vissa ställen innebär ett kraftigt regn att jordpartiklar från upplandet spolas ut i vattnet, så att detta blir grumligt och lerigt. Det försämrar sikten för fiskarna, och därmed minskar chansen för att de får syn på betet på fiskarens krok.

Regn betyder således ibland sämre fångst. I andra fall kan regn tvärtom öka fiskarnas lust att nappa, och detta finns det flera anledningar till.

Ström ger fler bytesdjur

I floder, älvar och åar får regnet vattennivån och strömhastigheten att öka, och det kan göra att fiskarna blir aktivare. Många fiskar har nämligen lagt sig i lä för strömmarna bakom stora stenar nere i vattnet, där matnyttigheter i vattenströmmen har en tendens att samlas.

Fisk gömmer sig bakom sten

Fiskar gömmer sig ofta bakom stenar i jakten på föda. Regnväder kan dock få fram den från sina gömställen.

© Shutterstock

När strömmen blir starkare, kommer fler bytesdjur att passera förbi den väntande fisken, vilket kan medföra att fiskarnas jaktlust ökar. Själva regnet bidrar också till att det förekommer fler insekter och smådjur i vattnet, eftersom de spolas ut i vattnet från land.

Läs också: Fjärsing är Nordeuropas giftigaste fisk

Regnväder kan öka syrehalten

När regndropparna piskar upp vattnet, kan det också hända att syremängden i ytvattnet ökar. Det kan betyda att fiskarna blir livligare och mer benägna att angripa betet.

Många fiskar föredrar dessutom att komma fram ur sina gömställen för att jaga när det har blivit skymning eller natt. Mörka regnmoln kan därför bidra till att locka ut fiskarna på öppet vatten, där en fritidsfiskare har mycket bättre chans att fånga dem.

Fisk i regnväder

En del fiskar kan förväxla vattendroppar med insekter. Därför kan ett regn driva upp dem till vattenytan.

© Shutterstock

Slutligen kan man tänka sig att regndropparna som träffar vattnet kan få oerfarna fiskar att tro att det är insekter som faller ned på ytan. Det kan hjälpa till att dra dem till fiskarens krok.