Jesse Senko
sivusaalis, merikilpikonnat, diodit

Liten lampa kan rädda stora mängder fisk

En internationell forskargrupp har bevisat att nätfiske med upplysta nät drastiskt kan minska oavsiktlig bifångst. Detta är goda nyheter för både fiskar och fiskare.

Över 90 miljoner ton fisk hamnar i fiskarnas nät varje år – men upp emot 40 procent av fångsten kastas överbord som oavsiktlig bifångst. Det motsvarar att 38 miljoner ton fisk kasseras, skadad eller död, till ingen nytta alls.

Lösningen på problemet kan vara mycket enkel: En internationell grupp forskare har konstaterat att fiskare kan minska den oavsiktliga bifångsten med 63 procent bara genom att montera gröna lysdioder på sina fiskenät.

Samtidigt har det den positiva bieffekten att fiskarna kan hantera fångsten 57 procent snabbare eftersom näten är lättare att dra upp och reda ut.

Resultatet förvånade forskarna

Metoden med gröna lampor har använts av fiskare i cirka tio år eftersom grönt ljus är känt för att avskräcka havssköldpaddor. Men den fullständiga effekten av de gröna ljusen har aldrig tidigare granskats vetenskapligt.

Nu har forskare testat metoden på 28 fiskenät utmed Stillahavskusten utanför den mexikanska delstaten Baja California Sur.

Lamporna fördelades med tio meters mellanrum på ett av de två näten i vart och ett av de 28 paren, varpå effekten kunde avläsas genom att jämföra ett upplyst och ett mörkt nät.

Till forskarnas förvåning visade resultaten att de upplysta näten båda fångade 51 procent färre sköldpaddor, men också 95 procent färre hajar och rockor, 81 procent färre bläckfiskar samt 48 procent färre av särskilda oönskade fiskarter med många ben.

Ljus hjälper både fiskar och fiskare

Enligt forskarna är de gröna lysdioderna en effektiv och billig lösning på ett globalt problem som först och främst utgör ett hot mot det marina livet, men också mot de fiskare som måste ta loss farliga fiskar från näten.

Forskarna rekommenderar därför att de soldrivna lamporna integreras i framtida versioner av industriella fiskenät.

Metoden har testats genom att montera gröna lysdioder på den typ av fiskenät som vanligtvis används för industriellt nätfiske i kustområden. Det är ett av de mest utbredda sätten att fånga fisk i världen, och näten kan vara upp emot flera kilometer långa.

Trots det positiva resultatet av studien vet forskarna ännu inte varför vissa djurarter undviker grönt ljus medan andra ignorerar dem.