Lider fiskar?

Gör det ont i en fisk när den nappar på en krok? Vad säger vetenskapen?

Fisk som precis fångas in
© Shutterstock

I flera år har fiskare och biologer diskuterat om fiskar kan känna smärta. Man har sedan länge känt till att primitiva broskfiskar som hajar sannolikt inte är utrustade med någon form av receptorer som kan känna smärta. Det har även länge varit den gängse uppfattningen att de vanliga benfiskarna inte heller kan registrera smärta. Brittiska forskare har dock nyligen lagt fram forskningsresultat som tyder på att benfiskar faktiskt kan känna smärta. Forskarna undersökte en grupp laxöringar och hittade på fiskarnas huvud 58 receptorer, som alla reagerade på smärtsamma stimuli som värme, gift och slag. Fiskarna reagerade mycket kraftigt då man injicerade bigift och ättiksyra i läpparna. Fiskarnas hjärtfrekvens ökade med upp till 30 procent, och det tog dubbelt så lång tid innan de började äta igen som fiskar som fick injektioner av saltvatten. De förgiftade fiskarna började även bete sig konstigt: de rörde sig ryckigt, och de försökte gnida sina läppar mot akvariet. Tolkningen avvisas dock av stora delar av fiskeindustrin. Man pekar på att fiskar inte har tillräcklig hjärnkapacitet för att kunna känna smärta. De försöker alltid kämpa emot kroken i munnen – det skulle de inte göra om det gjorde ont, lyder argumentet.