Fisk slår hål på mussla med en sten

En dykare gjorde en upptäckt, när han såg en läppfisk använda ett redskap.

Gylta använder sten för att öppna mussla

Fiskar skall kanske räknas till de djur som kan använda redskap. En dykare vid Stora Barriärrevet utanför Australien såg i varje fall en ovanlig syn, då han på väg upp från en 18 meter djup dykning hörde ett underligt ljud.

Ljudet kom från en läppfisk, som tagit en hjärtmussla i munnen och simmat bort till en stor sten på bottnen. Under de följande 75 sekunderna hade dykaren turen att kunna ta en serie fotografier, som dokumenterar vad som skedde.

Fisken vände sig på sidan och bankade musslan mot stenen med kraftiga slag med huvudet. Efter flera slag gick det hål på skalet, så att fisken kunde få tag i de ätbara delarna.

Enligt marinbiologer vid bland annat Central Queensland University i Australien är detta kanske det första säkra beviset för att fiskar kan använda redskap.

Läppfisk använder redskap

Forskarna anser att läppfisken använder stenen som ett städ och därmed lever upp till den definition för redskapsanvändning som beteendeforskaren Jane Goodall har formulerat.

Goodall, som var den första att iaktta användningen av redskap hos schimpanser, definierade det som ”användning av ett yttre objekt som en funktionell fortsättning av handen eller munnen för att uppnå ett direkt syfte”.

Hittills har man bland annat sett användning av redskap hos däggdjur, fåglar och bläckfiskar. För fiskarnas del har det enligt forskarna funnits många berättelser av anekdotnatur men endast få dokumenterade fall.