Kan en guldfisk dö av ensamhet?

En stimfisk kan uppleva brist på sällskap som en stressfaktor.

Goldfish

Det finns många orsaker till att en akvariefisk plötsligt dör. Den kan vantrivas på grund av sjukdom, syrebrist eller andra stressande förhållanden i akvariet.

Guldfiskar finns dessutom i många varianter. En del av dem är stimfiskar och har alltså medfödda anlag för att söka sig samman i grupper. Det är bland annat en fördel i förhållande till rovdjur och vid leken. Ett djur som hindras från att utveckla ett medfött anlag blir stressat. Det leder till en ökad mottaglighet för sjukdomar och i värsta fall djurets död. För en stimfisk kan ensamhet vara en stressfaktor, då den har svårare att känna sig trygg utan sitt stim.

Guldfiskar är prydnadsfiskar, som avlades fram i det gamla Kina utifrån färgade silverrudor (Carassius auratus).