Finns det fiskar som går på land?

Finns det någon fiskart som kan överleva på land under kortare eller längre tid?

Ål i akvarium
© Shutterstock

Det finns faktiskt fiskar, som lämnar det våta elementet under långa perioder. Det finns till och med arter, som tillbringar mer tid ovanför ytan än under. Det bäst kända exemplet är ålen. När den som ung vandrar från sina yngelområden i Sargassohavet tillbaka till Europa, eller när den som vuxen skall ge sig iväg för att fortplanta sig, slingrar den långa sträckor över land för att nå fram till vattendrag, som kan ta den till havet. Att ålen kan lämna vattnet beror på dess tjocka skinn, som gör att den inte skadas av underlaget. De små gälöppningarna motverkar att gälarna torkar ut. Andra landgående fiskar är de tropiska slamkrypare som lever på grunt vatten i hålor i mangroveträsken. Vid högvatten uppför de sig som andra fiskar, men när det blir lågvatten, kryper de runt på lerbankarna för att leta efter föda eller kurtisera. De är dock tvungna att regelbundet fukta gälarna för att kunna andas. Som en extra reserv har de utvecklat blodkärl i huden, som tar upp syre ur luften. Den fisk som har det kanske mest besynnerliga beteendet på land är nog emellertid den sydostasiatiska klätterfisken. Den är som mest aktiv om natten, då den faktiskt kan klättra flera meter upp i träd som växer nära vattnet.