Shutterstock

Hur ger elektriska ålar stötar?

Den elektriska ålen ger stötar, både när den jagar och när den försvarar sig. Hur bär den sig åt?

Elektrisk ål är simmande batteri

Darrålen kan alstra en spänning på nära 600 volt och det kommer till användning både i försvar och jakt. Den elektriska ålen är som en stor simmande påse, fylld med flera tusen mycket små batterier. Upp till 80 procent av ålens kropp består av elektriska organ – ett stort och två mindre.

1: De elektriska organen består av platta, skivformade muskelceller – så kallade elektrocyter – som är staplade på varandra.

2: Biologiska pumpar i cellens membran skickar ut negativt laddade joner från cellen och positivt laddade joner in i cellen. Utbytet medför en spänningsskillnad på cirka 0,1 volt mellan cellmembranets in- och utsida, som ålen kan avge som en gnista.

En vuxen darrål har 6 000 elektrocyter som ger en sammanlagd laddning på 600 volt.