Behöver fiskar sova?

I stort sett alla djurgrupper sover, även flera fiskarter.

Sover fisk papegøjefisk

Forskarna har fortfarande svårt att definiera vad sömn egentligen är och varför så många djurarter behöver sova.

En ofta använd definition på sömn är att djur sover om de med jämna mellanrum intar en form av viloställning och samtidigt reagerar mindre på sinnesintryck, till exempel ljus, ljud, elektricitet och tryck.

Utifrån denna definition har forskarna hittat exempel på sömn hos i stort sett alla djurgrupper – till och med hos bin och getingar.

Vår kunskap om sömnvanorna hos olika fiskarter är emellertid fortfarande synnerligen begränsad – till exempel vet biologerna inte om alla fiskarter behöver sova.

Zebrafisken visar tydliga tecken på att den sover

Zebrafiskar visar dock klara tecken på sömn och används flitigt i sömnforskningen.

Hos zebrafisken går både yngel och vuxna fiskar in i sömntillstånd där de är mindre känsliga för sinnesintryck.

När fiskynglen sover håller de huvudet nedåt, medan de vuxna fiskarnas sömn avslöjas av en hängande stjärtfena.

När det är läggdags söker sig de flesta sovande fiskarter bara ned mot botten utan särskilda förberedelser.

Blinda fiskar behöver inte sova

|

Fiskar som lever i mörka grottor eller föds blinda (till exempel den mexikanska Typhliasina pearsei) visar inte tecken på sömnbeteende.

Forskarna menar att dessa fiskarter inte behöver sova eftersom de inte stimuleras visuellt och deras hjärnor inte har särskilt stort behov av att bearbeta sinnesinformation.

Stimfiskar har på samma sätt ett mindre sömnbehov, då de bara behöver koncentrera sig på att följa grannarna i stimmet och därmed använder synsinnet betydligt mindre än fiskar som inte lever i stim.

Papegojfisken sover i en slempåse

Papegojfisken är dock ett undantag. Innan den lägger sig för att sova i korallrevet avger den en slempåse genom munnen.

Efter cirka 30 minuter omsluter påsen hela djuret, som lägger sig till vila i sitt slemhölje, vilket troligen döljer dess lukt för rovdjur.

Papegojfisken utsöndrar en slemmig sovsäck via munnen, som omsluter den och döljer dess lukt. Foto: Reinhard Dirscherl/Getty Images

Människor och djur är vakna när det fördelaktigt för dem

Vi sover fyra olika typer av sömn - och det är ett smart sätt att säkerställa överlevnaden på. Läs mer i vår stora artikel om sömn: