Shutterstock
bardval val

Bullerförorening från gruvdrift till havs kan störa djurliv 500 kilometer bort

Bullret från gruvdrift på havsbottnen hörs på hundratals kilometers avstånd och kan hota djurlivet i djuphaven, som antas navigera i mörkret med hjälp av ljud och vibrationer.

Mängder av djur störs dagligen av buller från gruvdrift på havsbottnen, eftersom bullret i stilla vatten sprids i en radie på upp emot 500 kilometer från gruvornas borrmaskiner.

Eftersom många fiskar och andra havsdjur ute i de djupa oceanerna uteslutande navigerar med hjälp av ljud, kan dessa submarina invånare och deras lekområden vara direkt hotade av människans maskinbuller från gruvorna.

Det visar en ny studie som forskare från USA, Japan och Australien har genomfört i samarbete med den ideella organisationen Oceans Initiative, som har fackgranskats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

17 gruvbolag står redo att borra

Studien är av de undersökningar som har gjorts av de 17 internationella gruvbolag som utforskar möjligheterna att sätta havsborrarna i den så kallade Clarion-Clippertonzonen (CCZ) mellan Mexiko och den amerikanska ögruppen Hawaii.

CCZ är ett havsområde på 4,5 miljoner kvadratkilometer, där bland annat hotade djur som tand- och bardvalar vistas. Det kan jämföras med EU:s areal på drygt 4,2 miljoner kvadratkilometer.

Dessutom bebos och besöks CCZ av mängder av djurarter som vi inte vet mycket om, men som i havsdjupen utan solsken tros navigera uteslutande med hjälp av ljud och vibrationer – lite som en ubåts ekolod.

Forskarna påpekar att bullret från vart och ett av de 17 bolagens gruvor kommer att överskrida den tillåtna ljudnivån på ett avstånd på drygt fem kilometer och störa områdets djurliv på flera hundra kilometers avstånd.

Bullret från 17 bolag som borrar kommer, enligt forskarna, oundvikligen att nå ut till områden helt utan gruvdrift, bland annat närliggande referensområden där forskarna utför kontrolljämförelser.

Gruvarbetarna testar mindre borr

Professor emeritus Craig R. Smith vid Hawaiis universitet, som har deltagit i arbetet bakom studien, menar att upptäckten att havsbullret färdas över långa distanser i fredade områden kan kräva att områdets miljöbestämmelser omformuleras – bland med en begränsning av gruvdrift i CCZ.

Gruvbolagen är dock i färd med att testa mindre borrsystem med färre olägenheter för att ta sig ned till CCZ:s havsbotten, som är fylld med mickel, kobolt, zink och andra sällsynta metaller.

Enligt ljusundersökningens sponsor, den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center, har gruvbolagen dock fortfarande inte offentliggjort några data om ljudnivåerna av den nya utrustningen. Därför har studien genomförts med utgångspunkt i gruvbolagens befintliga utrustning.

Flera andra liknande forskningsprojekt från FN och ett flertal universitet har sjösatts för att avslöja bullrets reella negativa inverkan på havslivet, som vi i dag saknar en hel del kunskaper om.