Är havsanemoner verkligen djur?

Havsanemoner ser ut som växter, men jag har hört att de är djur. Vad är skillnaden mellan växter och djur?

Havsanemoner är mycket riktigt djur, och det beror på att de besitter en rad karaktäristika, som finns hos djur men inte hos växter. Trots att vuxna havsanemoner under större delen av sitt liv är stillasittande – som växter – så kan de flesta vuxna individer faktiskt flytta sig, och larverna kan till-ryggalägga långa sträckor innan de slår sig ned för att inleda vuxenlivet. Vid denna tidpunkt genomgår havsanemonerna en metamorfos, då larverna förvandlas till vuxna polyper. Inga växter genomgår metamorfos, som förekommer endast hos vissa djur. Havsanemonlarverna använder också primitiva muskelliknande strukturer att röra sig med, och de vuxna havsanemonerna har muskler som gör deras tentakler mobila – inga växter har muskler. Havsanemonerna lever som alla andra djur av att äta andra organismer. Köttätande växter får också ett livsviktigt kosttillskott från bytesdjur, men i motsats till havs-anemonerna saknar växterna ett inre hålrum för att bryta ned och ta upp mål-tiden. Havsanemoner har en stor magliknande hålighet, där maten bryts ned. Matsmältningssystemet är dock primitivt i förhållande till motsvarande organ hos många andra djur, och avfallsprodukter från måltiden kommer ut samma väg som födan kommer in – samma öppning är alltså både mun och anus. Slutligen visar studier av havsanemonernas DNA att de är närmare besläktade med andra djurgrupper som maneter än med växter.