Hästar har ansiktsuttryck som människor

Engelska forskare har studerat hästar i sociala sammanhang och kartlagt deras grimaser. Det visar sig att hästar använder 17 olika ansiktsuttryck för att uttrycka sig.

Hästar har ansiktsuttryck som människor

Ju närmare människor och djur står varandra evolutionärt, desto mer påminner de om varandra. Men även avlägsna släktingar som människor och hästar kan te sig lika.

Engelska psykologer vid University of Sussex har nu kartlagt hästars ansiktsuttryck och hittat 17 rörelser, av vilka några liknar människans.

Hästar blinkar med ögonen

Forskargruppen har plöjt igenom videofilmer av hästar i olika sociala och känslomässiga situationer och registrerat rörelser i ansiktsmusklerna och olika kombinationer av dem.

Kartläggningen visar att hästen använder 17 olika rörelser, till exempel "blinkar med ögonen" och "visar tungan". Som jämförelse kan nämnas att människan använder 27 medan vår närmaste släkting, schimpansen, bara nyttjar 13.

Nästa steg för forskarna är att ta reda på exakt vad ansiktsuttrycken betyder.

Hästar och schimpanser talar med kroppen

Hästmimik är inte det enda djurspråket forskarna håller på att kartlägga. Läs hur schimpanser lockar varandra till sex, ber om saker eller säger "flytta dig" med teckenspråk: