Har dromedarer vatten i puckeln?

Jag har läst att dromedarer och kameler kan klara sig i månader utan vatten. Är det för att de har vatten i pucklarna?

Dromedar i öken
© Shutterstock

Dromedarerna och deras släktingar kamelerna är med all rätta berömda för sin fantastiska förmåga att klara sig under mycket långa perioder utan vatten. Dessa ökendjur använder sig av en rad olika tekniker för att överleva. För det första är de som alla djur som lever i öknen bra på att hushålla med vattnet. Speciellt dromedarer har en mycket låg vattenförbrukning. De klarar våldsamma temperaturökningar och kan återvinna den vattenånga som finns i deras utandningsluft, när den passerar näsan på vägen ut. I en krissituation kan de även stänga näsborrarna helt, så att så lite vätska som möjligt avdunstar. För det andra kan de dricka stora mängder vatten, när de får chansen. En törstig dromedar kan svälja över hundra liter vatten på kort tid. Sedan kan vattnet under lång tid förvaras i magen, där det fungerar som ett slags reservlager. Dromedarer kan även dricka bräckt vatten och till och med saltvatten. För det tredje klarar en dromedar av att förlora upp till fyrtio procent av sin kroppsvätska. En motsvarande förlust skulle döda de flesta andra djur. Även dromedarens matsmältning är oerhört effektiv. Det betyder att den kan utvinna vatten även ur mycket torra ökenväxter. Om en dromedar får tillräckligt att äta, kan den överleva i flera månader utan att dricka överhuvudtaget. Skulle allt gå helt fel, har dromedaren alltid en sista möjlighet att falla tillbaka på – nämligen sin puckel. I motsats till vad många tror är denna inte fylld med vatten utan med fett. När detta bryts ned, ger det emellertid inte bara energi till kroppen utan även vatten.