Har djur också olika blodgrupper?

När det gäller blodgrupper är människor inte så avancerade som en del andra djur – vår bästa vän hunden har till exempel inte mindre än 13 olika grupper.

Precis som människan har djur flera blodgrupper – hundar har exempelvis 13 olika.

© FAIRFAX MEDIA/GETTY IMAGES

Den medicinska kunskapen om människans blodgrupper är stor och mycket omfattande, medan kunskapen är något mer begränsad när det gäller andra djur.

Apor gav namn till människoblod

Forskarna vet dock att vissa apor har blodgrupper som påminner om människans. Det gäller exempelvis schimpanser och rhesusapor.

De sistnämnda har till och med gett namn åt de båda mänskliga blodgrupperna rhesuspositiv och rhesusnegativ.

Hundar har flest blodgrupper

Därutöver har man särskilt forskat på blodgrupper hos husdjur. Forskarna har bland annat upptäckt att katter har tre blodgrupper medan hästar och kor har åtta respektive nio blodgrupper.

Hundar är ett av djuren med flest – hos dem har man hittills hittat minst 13 olika blodgrupper.