Har djur mens?

Finns det något annat djur som menstruerar på samma sätt som människan gör?

© Photo by Ghost Presenter on Unsplash

Menstruationer är regelbundna blödningar från livmoderslemhinnan, som förekommer hos kvinnor i samband med att det obefruktade ägget stöts ut ur livmodern. Detta fenomen är sällsynt i djurvärlden. Man har bara observerat det hos en enda grupp däggdjur, nämligen människoaporna och aporna i Europa, Afrika och Asien – den grupp apor som även kallas östapor. Hos tamhundar, mårddjur och björnar kan det uppstå regelbundna blödningar i samband med parningstiden, men de har inget med menstruation att göra. Blödningarna beror på att blodkärl i könsorganen brister på grund av hormonella förändringar, som inträffar när honorna är redo att para sig. Rent biokemiskt är det även en skillnad mellan blodet från ”riktig” menstruation och blodet från exempelvis hundar. Mensblod saknar ofta de ämnen som får blodet att koagulera, vilket gör att blodet inte fastnar på väg ut ur kroppen. Alla däggdjur har ägglossning regelbundet, men bara ett fåtal har det så ofta som människan. De flesta arter har bara ägglossning några gånger om året. Det är tämligen ovanligt att vilda däggdjurshonor inte blir befruktade, men om det skulle hända, stöts ägget bara bort utan några blödningar eller andra fysiska reaktioner.