Gråter krokodiler krokodiltårar?

Jag har ofta hört uttrycket ”krokodiltårar”, men gråter krokodiler i verkligheten?

Närbild av krokodils öga medan den delvis är under vatten
© Shutterstock

Krokodiltårar har i århundraden använts som en bild för hyckleri och falskhet. Man kan till exempel läsa i Bartholomaeus Anglicus lexikon De proprietatibus rerum från år 1250 att om en krokodil hittar en människa vid flodstranden, kommer den först att gråta över honom och sedan sluka honom. Varianter av denna historia är vanliga i många av de områden i världen där det lever krokodiler. Även om det naturligtvis rör sig om skrönor, har krokodiler faktiskt tårkörtlar. Der finns även tillförlitliga observationer av tårar omkring deras ögon. Man känner framför allt till det från den stora saltvattenkrokodilen, som lever i Australien och Sydostasien, och från nilkrokodilen, som är vanlig i flodmynningar längs de afrikanska kusterna. Fenomenet existerar även hos andra kräldjur, i synnerhet hos havssköldpaddor. Funktionen hjälper djuren att utsöndra natrium. De får in natrium i kroppen i form av salt (natriumklorid), när de äter sitt byte i havsvatten. Sannolikt gäller det samma för krokodiler. Dessa lever emellertid inte permanent i saltvatten, och därför behöver de inte gråta särskilt ofta. Det är förmodligen också anledningen till att fenomenet observerats så sällan. Det har dock varit tillräckligt vanligt för att ge upphov till legender, när människor inte kunnat komma med några andra förklaringar.