Shutterstock
Myra

Forskare: Så många myror finns det på jorden

Myror spelar en central roll i nästan alla ekosystem på jorden, visar ny forskning.

Världens befolkning förutspås uppnå åtta miljarder de närmaste månaderna. Om denna siffra jämförs med antalet myror på planeten är den inte särskilt imponerande. Enligt Reuters uppskattar ny forskning att det går 2,5 miljoner myror per människa på jorden.

De flitiga och sociala insekterna har trivts storartat sedan dinosauriernas tidsålder. Det äldsta myrfossilet har daterats till omkring 100 miljoner år tillbaka i tiden.

"Myror spelar helt klart en central roll i så gott som alla ekosystem på jorden", säger en erfaren insektsforskare, entomologen Patrick Schultheiss, som är verksam vid både Würzburgs universitet i Tyskland och Hongkongs universitet.

12 000 kända arter

Han har spelat en ledande roll i den nya forskning som denna vecka har publicerats tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Myror är mycket viktiga för näringsämnenas kretslopp, nedbrytningen av organiskt material, spridning av växtfrön, samt för jordens frodighet", står det i den nya forskningsrapporten.

Det konstateras även att det finns mer än 12 000 kända arter och att myran är en extra olikartad insektsgrupp med olika funktioner.

De är vanligtvis svarta, bruna eller röda. De varierar i storlek mellan en millimeter upp till omkring tre centimeter. De trivs bäst i jord, blad eller växter som har börjat förruttna. Emellanåt söker de sig även in i människans kök.

Specialiserade grupper

Myran, som är närmast besläktad med bin och getingar, lever för det mesta i kolonier bestående av miljontals individer.

De är uppdelade i specialiserade grupper med roller som arbetare, soldater och drottningar. Arbetarna, som samtliga är honor, tar hand om drottningen och hennes avkomma.

Myrhanar parar sig med drottningen och dör direkt efteråt.

"Myror kan vara tämligen irriterande, men tänk på hur mycket material de flyttar runt på, som gynnar oss människor. De har avgörande betydelse för diverse biologiska processer", säger Patrick Schultheiss.

En framliden forskare på området, E.O. Wilson, kallade dem "små varelser som får världen att fungera".