Shutterstock
Katt

Forskare: Erfarna kattägare hanterar sina katter fel

Ny forskning visar att många som har erfarenhet av katter ofta inte hanterar de små pälsdjuren på bästa sätt.

Många hundägare kan nicka igenkännande att man nästan bara behöver tänka på att sätta sig i soffan så hoppar voffsingen upp för att bli kliad på magen. Men det är ofta annorlunda med katter. Faktum är att det är väldigt annorlunda, skriver forskare vid Nottingham Trent University i Ontario, Kanada.

Det visar sig att många erfarna kattägare rör vid sina katter på delar av kroppen där djuren faktiskt inte vill bli rörda. Och många plockar upp katterna på ett sätt som djuren har mindre lust till.

"Det är naturligtvis individuellt från katt till katt hur de vill bli kelade med. Men det finns några bra, generella riktlinjer för hur man får djuren att känna sig så bekväma som möjligt”, förklarar Lauren Finka, forskare i djurskydd och beteende vid Nottingham Trent University.

120 frivilliga

Slutsatsen kommer från en studie som involverade 120 frivilliga, där de skulle interagera med tre katter som de inte kände sedan tidigare. Samtidigt fick försökspersonerna fylla i frågeformulär med data om sina personlighetsdrag och erfarenheter av katter.

Därefter uppmuntrades försökspersonerna att umgås med katterna på ett sätt som skulle kännas naturligt att göra hemma.

Forskarna upptäckte att den grupp människor som beskrev sig själva som erfarna med katter var mer benägna att röra katterna på svansar, ben, ryggar och magar – områden där katter vanligtvis inte vill bli berörda. Katters favoritområden för "klappning" är oftast öronen, kinderna och under hakan – se mer i animationen här.

Dessutom tenderade de personer som beskrev sig själva som erfarna när det gällde katter att ge de små pälsdjuren mindre frihet och självkontroll under interaktionerna än vad som bedömdes vara optimalt i förhållande till katternas egna önskemål.

Å andra sidan visade personer med ett mer formellt, professionellt förhållningssätt till katter en större tendens till ett beteende som var i linje med katternas typiska önskemål. Detta gällde även de människor som beskrev sig själva som "trevliga" att vara med.

Läs mer om studien här.