Shutterstock
hund avundsjuk

Forskare avslöjar: Din hund kan bli svartsjuk

Det är inte bara människor som blir svartsjuka. Ny forskning bekräftar vad hundägare länge har misstänkt: Att även hundar kan bli svartsjuka.

Det är inte bara människor som blir svartsjuka. Ny forskning bekräftar vad hundägare länge har misstänkt: Att även hundar kan bli svartsjuka.

Vi människor känner alltför väl känslan av svartsjuka. Men samtidigt som de flesta har upplevt svartsjuka är det sällsynt bland andra arter.

Men helt ensamma om det är vi inte. Nu har forskare från Auckland University funnit bevis för att även hundar kan bli svartsjuka.

Forskargruppen har studerat 18 hundar och resultatet går inte att misstolka: När en hund tror att dess ägare kelar med en potentiell rival visar den tydliga tecken på svartsjuka.

Se även: Här är de smartaste hundarna – och de mindre smarta

hund avundsjuk
© Shutterstock

Hundens fantasi löper amok

Forskarna utförde experimentet genom att skapa situationer där de 18 hundarna kunde se sin ägare interagera med en annan hund – eller åtminstone var det vad hundarna trodde.

För i verkligheten interagerade ägarna med en modell av en hund som såg verklig ut.

Efter att ha placerat ägaren bredvid den falska hunden placerades en barriär framför den riktiga hunden.

På så sätt kunde hunden bara se den övre delen av ägarens kropp – men inte den falska hunden.

Trots detta drog hunden hårt i sitt koppel när det såg ut som att ägaren klappade den falska hunden.

Som ett kontrollförsök fick ägaren även kela med en cylinder av fleece.

Men när ägaren klappade fleececylindern drog hunden inte alls lika hårt i kopplet - inte heller när den falska hunden placerades i närheten av ägaren.

Det var endast när hunden trodde att ägaren visade intresse för en potentiell rival som den blev aggressiv och visade tecken på svartsjuka.

VIDEO: Se hur försöket gick till

Så här gick det till när Auckland University skulle undersöka om hundar kan bli svartsjuka.