Sergey Krasovskiy/Getty Images
Mircroraptor

Följ med på vingarnas resa genom evolutionshistorien

I princip sedan livet uppstod på jordenhar allt från bakterier till enorma flygödlor haft nytta av att kunna lätta från marken och flyga. Förmågan att flyga har visat sig vara en så stor fördel att naturen har uppfunnit vingar om och om igen under evolutionens historia.

Okänt antalt miljarder år sedan: Bakterier nådde atmosfären först

Trots att bakterier inte kan flyga av egen kraft och aldrig har utvecklat vingar existerar de i stora mängder på 8 000–15 000 meters höjd. Tack vare deras minimala storlek för vindar och luftströmmar dem uppåt så att de flyger. När bakterierna utvecklades för omkring 3,5 miljarder år sedan blev de planetens första levande varelser. Därför tror forskarna att bakterierna även var först med att lämna marken och tillbringa tid i luften.

Shutterstock

Cirka 325 miljoner år sedan: Jätteinsekt börjar flyga

Världens första flygande djur, jättetrollsländan Meganeuropsis, hade 70 centimeters vingbredd. Forskarna har ännu inte hittat några fossil som kan förklara hur och varför de första vingarna uppstod.

Lucas Lima

270 miljoner år sedan: Växter utvecklar vingar

Vid den här tidpunkten utvecklade de första träden vingar på sina frön. Barrträdet Manifera talaris är det äldsta kända trädet vars frön roterade på väg ner från kronan, vilket vi känner igen från lönnens helikopterfrön. Rotationen bromsar fröna så att det tar längre tid för dem att falla till marken. Därmed kan vinden sprida fröna längre.

Shutterstock

200 miljoner år sedan: Fiskar fick vingar före fåglarna

Det äldsta fossilet av en flygfisk, Potanichthys xingyiensis, anses vara en föregångare till dagens flygfiskar. Dessa djur flyger inte av egen kraft, utan svävar över vattnet. Vissa arter kan hålla sig uppe i luften upp till 400 meter, vilket är ett utmärkt sätt att undvika rovfiskar.

Shutterstock

150 miljoner år sedan: Världens första fågel flög dåligt

Archaeopteryx har länge betraktats som världens första fågel, men forskare runtom i världen har varit oense om huruvida djuret verkligen kunde flyga. Nya studier av fossiliserade hjärnor har visat att djuret kunde ta sig fram i luften, även om det knappast flög några längre sträckor.

Jane Burton/Getty Images

Cirka 130 miljoner år sedan: Bin och bladlöss blommar upp

Under den här perioden uppstår de första blommande växterna. Det blir inledningen på en framgångssaga för pollinerande insekter som bin, fjärilar och bladlöss, som utvecklas i ett symbiotiskt förhållande med växterna.

Phil Savoie/NaturePL

Cirka 125 miljoner år sedan: Fyra vingar var en evolutionär återvändsgränd

Under av cirka fem miljoner år levde dinosaurien Microraptor. Denna ödla, som utvecklade sina flygförmåga oberoende av andra flygande dinosaurier, hade vingar på både fram- och bakbenen. Djuret hade alltså totalt fyra vingar. Microraptors extra uppsättning vingar visade sig vara en evolutionär återvändsgränd. Inga nu levande fåglar härstammar nämligen från djuret.

Sergey Krasovskiy/Getty Images

Cirka 70 miljoner år sedan: Flygande giraff hade tio meter långa vingar

Med en höjd som en giraff, en vikt på omkring 250 kilo och en vingbredd på 10,4 meter var dinosaurien Quetzalcoatlus northropi det största djur som forskarna vet har flugit. Den var ett rovdjur som levde av att jaga mindre dinosaurier.

AMNH

Cirka 52 miljoner år sedan: Fladdermus flög på dagen

Världens första fladdermus, Onychonycteris finneryi, var tolv centimeter lång och hade klor på alla benets fem tår, till skillnad från dagens fladdermöss som bara har en eller två klor per tass. Den kunde också flyga, men den orienterade sig utan ekolokaliseringssystem. Forskarna tror därför att den var dagaktiv.

Nobu Tamura