FICG

Flodhästar invaderar Colombia

Det sydamerikanska landet slåss mot världens största invasiva art. På 27 år har antalet flodhästar vuxit från fyra till 80 individer, och under de kommande åren kommer beståndet öka explosivt om inga åtgärder vidtas.

Ny forskning visar att Magdalenafloden i Colombia riskerar att svämma över av flodhästar under de kommande decennierna. Den invasiva arten kommer därmed att spridas över de mest tätbefolkade områdena i landet.

Flodhästbeståndet härstammar från fyra individer som knarkkungen Pablo Escobar hämtade hem till en privat djurpark på sin ranch på 1980-talet.

Skyltar längs Magdalenafloden varnar för farliga flodhästar.

© Ritzau Scanpix

Escobar dödades 1993, varefter de flesta av hans exotiska djur flyttades till andra djurparker – men flodhästarna flydde och har sedan dess klarat sig själva.

Och de har gjort det med den äran. På rekordtid har de anpassat sig till förhållandena i Magdalenafloden, där de trivs ännu bättre än sina släktingar hemma i Afrika.

Har erövrat 2 000 kvadratkilometer

Flodhästarna har spridit sig över ett 2 000 kvadratkilometer stort område längs floden och beståndet har vuxit till cirka 80 individer.

Nu varnar zoologer från University of Quintana Roo i Mexiko för att det kan nå upp till drygt 1 400 djur år 2040 om myndigheterna inte ingriper.

©

Små skillnader avgör beståndet

Forskarnas prognoser visar hur svårt det är att kontrollera flodhästpopulationen.

Gul kurva: Utan insats löper beståndet amok

Om myndigheterna inte gör något kommer beståndet att öka exponentiellt och uppgå till drygt 1 400 djur år 2040.

Blå kurva: En mindre insats fördröjer tillväxten

Om myndigheterna avlägsnar 20 djur per år kommer beståndet initialt att minska något och därefter öka stadigt under resten av seklet.

Röd kurva: Ett stort ingrepp utrotar djuren

Om myndigheterna tar bort 30 djur per år kommer beståndet att utrotas redan under det kommande decenniet.

Ett så pass stort bestånd av flodhästar kommer att påverka flodens ekosystem till hög grad. Deras avföring kan förstöra vattenmiljön – och därmed fisket – och dessutom är flodhästar farliga djur som dödar hundratals människor i Afrika varje år.

Avsaknad av fiender och torka

Det finns flera anledningar till att antalet flodhästar växer okontrollerat i Colombia. I den nya miljön saknar de fiender som tar deras ungar, och det finns ingen torka som håller beståndet nere som i Afrika.

Colombias rovdjur såsom jaguarer och de lokala krokodilarterna är för små för att utgöra ett hot mot flodhästarnas ungar.

© Shutterstock

Colombias bestånd av flodhästar härstammar från djur i fångenskap som når könsmognad tidigare än Afrikas vilda flodhästar.

Forskarnas beräkningar visar att om populationen ska hållas nere är det nödvändigt att skjuta eller på annat sätt avlägnsa 20-30 djur varje år.