Finns det riktiga vildhästar?

Finns det fortfarande flockar av hästar, som lever vilt?

Hästar som alltid har levt fritt i naturen finns inte längre. Däremot finns det på många håll i världen vilt levande hjordar. Det är dock hästar som härstammar från tamdjur. I biologisk mening skiljer man nämligen mellan vilda och vilt levande djur. De sistnämnda har antingen medvetet satts ut i naturen eller rymt ur fångenskap. Det gäller även mustangerna i Nordamerika, som för många är förknippade med områdets kulturhistoria. I själva verket är de inte en naturlig del av den nordamerikanska djurvärlden utan infördes på 1500-talettill området av spanska kolonisatörer och har sedermera etablerat sig i naturen.

Det närmaste man i dag kommer egentliga vildhästar är Przewalskis häst i Mongoliet. Fram till början av 1960-talet fanns det fortfarande ett vilt bestånd av dessa hästar i Centralasien, men de utrotades av människan. De fanns dock kvar i ett stort antal zoologiska parker och djurparker världen över, och utifrån dessa har man upprättat ett stort bestånd. Sedan 1990-talets början har mindre flockar av dessa hästar satts ut i Mongoliet. Przewalskis häst har sålunda varit borta från naturen i bara omkring 30 år, men alla de individer som nu satts ut är födda i fångenskap, och därför är de biologiskt sett inte äkta vildhästar. Przewalskis häst tycks klara sig bra och verkar vara på väg mot en comeback. Tidigare fanns den över stora delar av Asien och Europa, och kanske är det den som avbildats på grottmålningar.