Finns det djurarter där hannarna passar ungarna?

Är människan det enda av världens alla djur som kan vända på könsrollerna?

Närbild av kiwi i naturen
© Shutterstock

Vanligtvis är det honan eller hannen och honan tillsammans som tar hand om ungarna, men det finns också djur där det är hannen ensam som drar det tunga lasset. Honan måste naturligtvis fortfarande producera de nödvändiga äggcellerna, men därefter kan hannarna faktiskt klara av det mesta. Hos sjöhästarna är det till exempel hannarna som blir dräktiga. Efter parningen lägger honan sina ägg i en speciell ruvnings-ficka på hannens buk. Här utvecklar han något som påminner om en moderkaka och simmar därefter runt med ungarna, tills de är utvecklade. Han föder dem med hjälp av våldsamma muskelsammandragningar som liknar värkar och pressar dem ut ur ruvningsfickan, som kan rymma upp till 1500 ungar. De nya zeeländska kiwierna lägger kolossala ägg, som kan väga upp till 25 procent av honans egen vikt. Efter en sådan äggläggning är det inte underligt att ruvning och barnpassning helt överlåts till hannarna. Det samma är fallet hos simsnäpporna, en liten grupp vadarfåglar, som lever högt upp i norr i de arktiska områdena. Här har könsrollsbytet gått ännu längre. Här är det nämligen honorna som är de största och mest färggranna, medan hannarna är mycket mer oansenliga. Hannen hos de sydamerikanska silkesaporna bär runt på ungarna, utom när de skall dia hos honan. Honans intresse för sina ungar försvinner helt, när de vänjs av. Då är det åter hannen som måste ta över. Tills ungarna lärt sig att äta fast föda och hitta den själv, tuggar han även maten åt dem.