Finns det djur som kan sova under vattnet, eller medan de flyger?

Jag har ofta funderat på hur vattenlevande däggdjur och fåglar sover. Kan till exempel sälar sova under vatten, och kan fåglar sova i luften?

Tornseglare flyger mot blå himmel bakgrund
© Shutterstock

Djur som normalt lever under vatten hela tiden sover också under vattnet. Det gäller till exempel fiskarna, som ofta intar högst besynnerliga ställningar, när de sover. De flesta luftandande havsdjur, till exempel valar och havssköldpaddor, sover i vattenytan, men det finns faktiskt också luftandande havsdjur som kan sova under vattnet, bland annat sälarna, som kan sova i dykläge. De stiger bara upp till ytan efter luft med jämna mellanrum utan att vakna. Ofta sover de dock precis vid ytan, med nosen eller det översta av huvudet över vattnet. Det hör till sällsyntheterna att flygande djur kan sova, medan de flyger. Bland fåglarna är tornseglaren den enda art som med säkerhet kan klara detta konststycke. När mörkret faller på, stiger flocken högre och högre upp i luften, och här ”lägger” sig tornseglaren att sova. Den sträcker bara ut vingarna från kroppen och håller dem stilla, varpå den långsamt glidflyger i sicksack ner mot jorden, närmast som ett fallande löv. Nedstigningen tar i regel några minuter, men tornseglaren vaknar, innan den träffar marken, förmodligen på grund av tryck- eller temperaturförändringar. Sedan stiger den stilla och lugnt till väders igen och tar sig en ny lur. Den flygskickliga tornseglaren har till den grad anpassat sig till livet i luften att den faktiskt kan såväl äta som para sig, medan den flyger.