Finns det djur som kan gå på vattnet?

Små insekter, till exempel skräddare, kan gå på vattnet, men finns det även större djur som kan göra samma konststycke?

Tre skräddare som går på vatten
© Shutterstock

Det finns faktiskt en rad olika djur som spatserar runt på vattnets yta med samma avslappnade självklarhet som andra djur går på fasta marken. En del av dem tillbringar till och med hela sitt liv på vattenytan. De bäst anpassade hör mycket riktigt till skräddarnas familj. Skräddarna utnyttjar vattnets ytspänning för att förflytta sig. Att dessa djur kan gå på vattnet beror på att de är beklädda med vattenskyddande hår, och på att deras oerhört långa ben fördelar kroppsvikten över så stor yta. Även om det bara är små djur och insekter som har förmågan att gå på vattnet under längre tid, finns det faktiskt också två större djur som nästan kan göra samma sak - fast bara förhållandevis korta stunder åt gången. Den amerikanska svandoppingen springer på vattenytan i samband med parningsdansen, men den absolute mästaren är den central- och sydamerikanska hjämbasilisken – även kallad jesusödlan. Basilisker kan bli ända upp till en meter långa men är som regel något mindre. Bakbenen är mycket långa, och det gäller även deras svans. Basilisken har för vana att resa sig upp på bakbenen och springa iväg med hög fart, om den känner sig hotad. Har den möjlighet, sticker den gärna iväg genom att springa ut på vattnet. Under flykten är basiliskens fart så hög att den fortsätter en bra bit ut på sjöns eller vattendragets yta. Så småningom börjar den emellertid tappa fart, och då sjunker den ned i vattnet igen. Den är emellertid en mycket duktig simmare, så den tillryggalägger helt enkelt resten av sin flykt genom att simma.