Finns det djur med mer än en hjärna?

Hjärna med höger och vänster hjärnhalva uppdelade i färger
© Shutterstock

Hos djur är det nervsystemets uppgift att hämta in information från omgivningen och kroppens inre, bearbeta den och få organismen att reagera optimalt i varje situation. De flesta djur har större delen av sina nervceller organiserade i centrala nervsystemet, som består av en hjärna och en ryggmärg. Endast enkla djur, som maneter och sjöstjärnor, har nervceller i ett nätverk fördelade i hela kroppen och har därför ingen riktig hjärna. Hos djur med centralt nervsystem finns det dock ofta mindre samlingar av nervceller utanför centrala nervsystemet. De kallas ganglier och kan uppfattas som ”minihjärnor”, som tar hand om en kontrollfunktion lokalt i kroppen. Det ser man till exempel hos leddjur, där det finns ett ganglion i varje kroppssegment. Det kan utföra uppgifter oberoende av djurets hjärna i huvudet. Människor har motsvarande ganglier längs ryggraden, där de autonomt utför uppgifter i kroppen. Att kalla ganglier för små hjärnor är dock inte helt korrekt, då de fortfarande styrs av djurets ”riktiga” hjärna, som har till uppgift att koordinera allt i organismen, så att den fungerar som en helhet. Därför måste man säga att djur bara har en hjärna, så att de inte kommer i konflikt med sig själva.