Shutterstock

Vilket flygande djur är tyngst?

Förmågan att flyga är få förunnad. Av jordens många djurgrupper är det bara tre som har lärt sig behärska detta svåra och energikrävande sätt att röra sig på. Det är insekterna, fladdermössen och fåglarna.

Förmågan att flyga är få förunnad. Av jordens många djurgrupper är det bara tre som har lärt sig behärska detta svåra och energikrävande sätt att röra sig på.

Det är insekterna, fladdermössen och fåglarna. Därtill kommer flygödlorna, som nu är utdöda. Gemensamt för dem alla är att huvudparten är relativt små djur. Insekters vikt mäts i gram, de största fladdermössen väger sällan mer än ett par kilo och de allra flesta fåglar ligger i samma viktklass.

Det finns dock enstaka tungviktare bland de flygande djuren. Den tyngsta nu levande fågel som kan flyga är den afrikanska koritrappen.

Den kan väga ända upp till 22 kilo. Tidigare har det existerat betydligt större och tyngre flygande djur än koritrappen. Det gäller till exempel den nu döda teratorn, som förmodligen har vägt runt 80 kilo.