Vilken fågel är världens talrikaste?

Vilken fågelart finns det flest av, och vilken art har varit den mest utbredda?

Två blodnäbbsvävare på samma gren
© Shutterstock

Världens talrikaste nu levande art är blodnäbbsvävaren, som lever i torra områden söder om Sahara. Blodnäbbsvävaren är en mycket sällskaplig liten fågel, som lever, äter och förökar sig i flockar normalt bestående av tusentals och till och med tiotusentals fåglar. I sällsynta fall kan flera flockar slå sig samman till större grupper, och man känner till flockar, där man räknat till flera miljoner individer. Blodnäbbsvävare äter spannmål, och i så stora flockar kan de givetvis åstadkomma stor skada, om de slår sig ned på odlade åkrar. De kan skövla ett fält på kort tid, och det är inte utan anledning som fåglarna i vissa delar av Afrika kallas för befjädrade gräshoppor. Arga bönder har försökt bekämpa dem med bomber och eldkastare, men ingetdera har inneburit någon nämnvärd minskning av flockarna. Det sammanlagda beståndet i världen uppskattas i nuläget uppgå till omkring 1,5 miljarder fåglar. De enorma flockarna med blodnäbbsvävare bleknar dock i jämförelse med den nordamerikanska vandringsduvan, som nu är utdöd. Under första hälften av 1800-talet, då beståndet var som störst, uppskattade man det till minst tio miljarder individer. Det var liktydigt med att varannan fågel i Nordamerika var en vandringsduva. Vissa flockar med vandringsduvor var så stora att det tog tre dagar för dem att passera. När fåglarna skulle para sig, fyllde deras kolonier varenda gren på alla träd över flera kvadratkilometer. Vandringsduvorna jagades skoningslöst. Vid något tillfälle sjönk beståndet uppenbarligen under en kritisk nivå, för plötsligt slutade fåglarna i princip att häcka. Det sista exemplaret dog 1917 i Cincinnatis zoologiska trädgård.