Hvorfor synger fugle om foråret?

Varför sjunger fåglarna på våren?

Det är inte vår på riktigt förrän fåglarna fyller luften med sitt kvittrande. Och de gör det bland annat för att attrahera sexpartner.

Fåglar sjunger av två skäl: För att attrahera en partner och för att försvara sitt revir.

Under häckningstiden imponerar hanarna med sin komplexa sång, som inte bara attraherar honor utan också talar om för andra hanar att de ska hålla sig undan.

Sången avtar märkbart när hanen förmått en hona att slå sig ned hos honom.

Mest högljudd av fåglarna: blåhaken

En av de fågelhanar som är särskilt bra på att skrämma bort rivalerna, är den treflikiga blåhaken från Mellanamerika.

Hanen har ett av fågelvärldens mest högljudda läte på 100 decibel, och det kan höras på över en kilometers avstånd.

Lyssna själv på det imponerande skrämselkvittret här:

Video