Varför lämnar unga kejsarpingviner kolonin?

Jag har hört att kejsarpingvinens ungar är borta i upp till fyra år efter att de har lämnat boet. Stämmer det?

Penguins

Kejsarpingvinens ungar lämnar mycket riktigt kolonin, när de är omkring ett halvår gamla. De återvänder hem först när de själva skall häcka fyra till sex år senare. Orsaken är förmodligen den knappa födotillgången i Antarktis.

Kejsarpingvinen är den enda pingvin som vintertid ruvar på ägg i det iskalla Antarktis. Häckningssäsongen börjar efter den antarktiska sommaren, då de vuxna har fyllt sina näringsdepåer.

Under tidig vinter läger honan ett ägg men överlåter ruvningen till hannen. Själv beger hon sig tillbaka till havet för att fylla på sitt näringsförråd.

När ungen efter två månader kläcks, vänder honan tillbaka, och hannen går på jakt. I fem månader byts de vuxna av i sökandet efter föda, tills ungen på sommaren lämnar kolonin.

Hårt väder ger världens största pingviner små ungar

Kejsarpingvinen blir över en meter hög och väger upp emot 40 kilo. När de unga kejsarpingvinerna lämnar föräldrarna, väger de dock bara omkring 12 kilo.

Storleken är ovanlig, då havsfåglarnas ungar normalt väger lika mycket som föräldrarna när de lämnar boet. Antarktis hårda villkor innebär dock att de vuxna inte kan skaffa nog med mat åt ungarna.

Unga pingviner reser 3000 kilometer

En undersökning med pålimmade satellitsändare har visat att de unga kejsarpingvinerna från en koloni vid Rosshavet under bara några månader rörde sig nästan 3000 kilometer bort från kolonin.