Shutterstock
Flyttfåglar flyger söderut inför vintern

Därför flyttar fåglarna

Varje år flyger flyttfåglar norrut inför sommaren och söderut inför vintern. För vissa fåglar kan den årliga flygturen uppgå till hela 80 000 kilometer. Men den långa resan är värd besväret, i annat fall hade fåglarna haft svårt att överleva.

Flyttfåglar letar efter mat och häckningsplatser

Flyttfåglarnas resor är ofta på flera tusen kilometer och motsvarar många andra djurs årliga vandringar till platser, där det finns bättre möjligheter att föröka sig och söka föda, eller där årstidens klimat är behagligare.

Flygförmågan ger dock fåglarna en särskild mobilitet, som gör det lättare för dem att dra fördel av årstidernas skiftningar.

Silvertärnan är en extrem flyttfågel

Den mest extrema flyttningen finner man hos silvertärnan, som bland annat lever av småfisk i havet. Den häckar i den arktiska sommaren och flyger därefter till andra sidan av jorden – till Antarktis – för att söka föda.

Priset är dock ett årligt resande på omkring 80000 kilometer.

Silvertärnor vid vattnet

Du känner igen silvertärnan på den svarta hjässan, den röda näbben och de röda benen.

© Shutterstock

Vintern är för hård för vissa fåglar

De flyttfåglar som flyger till Norden på våren, till exempel svalor, har övervintrat i varmare länder i Europa eller Afrika och flyttar för att häcka och utnyttja sommarens rika utbud av föda i form av insekter.

På sommaren finns det i de varma länderna inte nog med föda för att föda upp ungar, eftersom det är för torrt.

När det blir sensommar eller höst flyttar fåglarna söderut, eftersom de inte är rustade att klara vintern.

Stora säsongsskillnader leder till att fåglar flyttar

Generellt kan man säga att ju större skillnad det är mellan sommar och vinter, desto fler flyttfåglar finns det i området.

Till exempel är staren oftast en flyttfågel i Norden, medan den är en stannfågel i England, där vintrarna är mildare. Motsatsen till en flyttfågel är en stannfågel som alltså stannar i ett område året runt.

I högarktiska områden är alla fåglar därför flyttfåglar, och i en tropisk regnskog är alla fåglar stannfåglar, eftersom utbudet av föda där är någorlunda konstant hela året.