SlavaBowman/Unsplash

Varför får intefåglar stötar?

Fåglar verkar inte få några stötar, när de sitter på högspänningsledningar. Hur är det möjligt?

Man får stötar av elektrisk ström som mäts i ampere och består av laddade partiklar i rörelse. Denna rörelse representerar energi som kan avsättas i vår kropp och vara mycket obehaglig och skadlig.

Det är spänningen eller mer exakt spänningsskillnaden som driver den elektriska strömmen. Den mäts i volt. Spänningen är också ett mått på den energi som finns i ett elektromagnetiskt fält. När en fågel sitter på en högspänningsledning befinner den sig i ett fält med hög energi.

Då energin har samma höga värde på alla ställen i fågelns omgivning, finns det emellertid inga spänningsskillnader som kan utlösa elektrisk ström. Skulle fågeln däremot få jordkontakt, skulle den omgående dödas av den ström som den stora spänningsskillnaden mellan jord och ledning resulterar i.

Större fåglar som örnar och ugglor kan mycket väl dödas av elledningar, då fåglarna kommer att beröra två ledningar samtidigt. Då kan spänningsskillnaden mellan ledningarna ge elektriska stötar.