Shutterstock
Havssula, Morus bassanus, fågel

Svarta fjädrar ger fåglar ett lyft

Havsfåglar med svarta fjädrar på vingarna har en aerodynamisk fördel jämfört med sina vitvingade släktingar. Färgen har betydelse för vingens luftmotstånd.

Nya överraskande studier visar att det inte bara är storleken och formen på fåglarnas vingar som avgör deras flygegenskaper. Färgen spelar också in.

I årtionden har ornitologer undrat över hur det kommer sig att havsfåglar som tillryggalägger mycket långa distanser ofta har delvis svarta vingar. För att hitta en förklaring beslöt sig evolutionsbiologer från Ghent University i Belgien för att undersöka fenomenet närmare.

Först bekräftade de ornitologernas misstanke genom att göra en sammanställning över 324 arter av havsfåglar, i vilken de jämförde vingarnas färg med fåglarnas flygegenskaper. Och de hittade ett tydligt samband. Fåglar med mörkare vingar är helt enkelt bättre flygare.

Havssula, fågel, Morus bassanus

Havssulans svarta fjädrar på vingarna gör flygningen mer ekonomisk.

© Shutterstock

Optimerade för att flyga

Sedan testade biologerna uppstoppade vingar från bland annat havssulan i en vindtunnel. Under varierade vindförhållanden exponerade forskarna försöksvingarna för olika nivåer av infraröd strålning, som stimulerade värmestrålningen från solen.

I försöken visade det sig att svarta vingar som absorberar mer av värmestrålningen, ger den fördelen att de minskar det så kallade draget, det vill säga det motstånd som vingen möter på sin väg genom luften.

Vinsten med de mörka vingarna var en dragreduktion på hela 20 procent, vilket gör att fåglarna sparar in stora mängder energi.

Resultatet ökar inte bara ornitologernas förståelse för betydelsen av fåglarnas fjäderdräkt. Om mörka vingar sparar in energi för fåglar, så kan detsamma gälla för exempelvis drönare och flygplan.

I dag är de flesta passagerarplan vita eller ljusa, för att minska uppvärmningen, men det kan den nya upptäckten ändra på.