Stoppar en struts verkligen huvudet i sanden?

Stämmer det att strutsen gömmer sitt huvud, om den blir rädd?

struts

Man säger ofta om människor att de inte vågar se sanningen i ögonen, att de likt strutsen sticker huvudet i sanden eller i busken. Det är dock bara fråga om ett slags fabel, som inte har något att göra med verklighetens strutsar.

Skulle det stämma, skulle strutsar snabbt bli lätta byten för de stora rovdjuren på Afrikas savanner. Närmar sig ett rovdjur, rusar strutsen iväg från farozonen. Den kan springa med hastig-heter på upp till 70 kilometer i timmen över korta sträckor.

Myten kan ha uppstått för att strutsen kan lägga sig platt på marken och ligga blickstilla i hopp om att inte bli upptäckt, om den är omringad och inte kan fly. Liksom andra djur kan strutsen på så sätt spela död i ett försök att lura rovdjuren.

I strutsens fall ligger dess hals och huvud slappa på marken, och det kan mycket väl ha gett upphov till historien om att strutsen sticker huvudet i sanden eller i en buske för att inte bli sedd.