Wikimedia Commons
Koltrast fågelsång sommar

Sjunger fåglarna högre på sommaren?

I grund och botten nej – men det låter faktiskt mycket högre, och det finns en vetenskaplig förklaring till det.

Fåglarnas glada kvittrar låter mestadels idylliskt och naturligt. Men inte på morgonen.

I synnerhet under sommaren dränker morgonpigga fåglar ofta ljudet från väckarklockan – åtminstone känns det så.

Men det ligger något i det, enligt vetenskapen.

Sommarens luftfuktighet ger nämligen de bevingade tenorerna optimala förutsättningar för att sjunga riktigt högt på jakt efter en partner.

Dagg ger förutsättningar för morgonsång

Att fågelsången låter högre på sommaren beror högre luftfuktighet.

Särskilt om det fortfarande finns dagg kvar från natten kan skönången låta upp emot 20 gånger högre än annars.

Det höga innehållet av vatten i luften gör att ljudet tränger igenom bättre eftersom vattenmolekyler är mindre massiva än syre, kväve och kol, som vanligtvis hänger i luften. Molekylerna är inte så nära varandra och därför tränger fågelsången igenom bättre.

Fåglar i städerna sjunger också lite högre än sina motsvarigheter på landsbygden eftersom de måste tävla med trafikbuller och annat oljud.

Faktum är att stadsfåglar sjunger upp emot 14 decibel högre, visar en rapport.

Vit klockkotinga på gren
© Anselmo d'Affonseca

Lika hög sång som ljudet från en motorsåg

  • Den vita klockkotingan (Procnias albus) har fågelrikets högsta sång
  • Sången kan nå upp emot 117 decibel, lika högt som ljudet från en motorsåg
  • Den högtsjungande fågeln är släkt med sparven
  • Den lever i norra delen av Sydamerika

Forskarna är ännu inte helt överens om varför fåglar sjunger. Troligtvis kvittrar hanarna för att locka till sig en partner och skrämma bort eventuella rivaler från sina territorier.

En annan teori om varför hanfåglarna sjunger främst om kvällar och morgnar är att de är för upptagen med att leta efter mat under dagen.