Visuals Unlimited/NaturePL

Kolibrier fryser ned sig själva om natten

Energiförbrukningen hos kolibrier är bokstavligt talat som natt och dag. På dagen är den på max, men på natten minskar den till nästan noll, visar ny studie.

Kolibrier är kända för att använda stora mängder energi. Inga andra ryggradsdjur har så hög ämnesomsättning och de små fåglarna måste se till att få föda under dagens alla minuter för att hålla i gång kroppen.

Men på natten har vissa av dem en motsatt strategi, visar nya studier. De sänker sin temperatur extremt mycket för att spara energi.

Arten Metallura phoebe är den kolibri som kyler ned sig själv om natten. För att spara energi går den ned i ett tillstånd av dvala, med en kroppstemperatur på bara 3,3 °C.

© All Canada Photos/Alamy/ImageSelect

Forskare från The University of New Mexico i USA upptäckte strategin när de studerade kolibrier som lever i Anderna i Peru.

Där på 3800 meters höjd faller temperaturen drastiskt på natten och kolibrierna, som måste bibehålla sin kroppstemperatur i mörkret då de inte har möjlighet att söka föda, skulle annars snart förlora energi och dö av svält.

Kroppstemperaturen går ned till 26 grader

Forskarna fångade sammanlagt 26 kolibrier av sex olika arter och placerade dem i var sin liten bur med en tunn termometer i kloaken, det vill säga den kroppsöppning som hos fåglar fungerar som avföringskanal och hos honorna även äggläggningskanal.

Det visade sig att fåglarnas nattemperatur gick ned till 5–10 °C, vilket är 26 grader lägre än dagstemperaturen.

1200 hjärtslag i minuten är vanligt hos kolibrier när de flyger. På natten kan de sänka antalet till 50.

Bottenrekordet var en kroppstemperatur på 3,3 °C, vilket är det lägsta som har mätts upp hos fåglar eller däggdjur som inte går i ide.

Kolibriernas puls sänktes på samma sätt från över 1000 slag i minuten under dagstimmarna till bara 50 under natten.

I dvaltillståndet är kolibrierna så kalla och orörliga att det är som att hålla en död fågel i handen. Det gäller även den största arten, jättekolibrin Patagona gigas, som väger upp emot 20 gram.

© Jimmy McGuire/UC Berkeley

Nedkylningen under natten, som kallas torpor, sparar 95 procent av den energiförbrukning fåglarna har under dagen, men strategin har sitt pris. I det nedkylda tillståndet kan fåglarna nästan inte röra sig och blir därmed ett lätt byte för rovdjur.

Enligt forskarna är kolibrierna så kalla och orörliga om natten att det känns som att hålla en död fågel i handen. Men just på Andernas höjder är fienderna så få att strategin ändå lönar sig.