Hur växer fåglarnas fjädrar?

Fåglarnas fjädrar verkar mycket avancerade. Vad består de av, och hur bildar fåglarna egentligen nya fjädrar?

Fether birds

En fågelfjäder består liksom människans naglar av horn. Resultatet är bara en aning mer avancerat.

Fjädern består av en tjock spole, varifrån det utgår ett stort antal fanstrålar, som i sin tur är utrustade med bistrålar. På fåglarnas täckfjädrar, vingpennor och stjärtpennor, har bistrålarna mikroskopiska hakar, som låser ihop strålarna och ger fjädern en sammanhängande yta. När en fågel putsar fjädrarna, är det bland annat för att låsa ihop bistrålar som glidit isär. En räkning på vingpennorna hos tranor har visat att varje sida av fjädrarna har omkring 650 fanstrålar, och att var och en av dessa har cirka 600 par bistrålar. En enda tranfjäder har alltså runt en och en halv miljon bistrålar.

Fågelfjädrar växer fram från små vårtliknande upphöjningar, så kallade papiller, i fågelns hud, och byggmaterialet är hornämnet keratin. En fågelfjäder är alltså ingen levande struktur. Fågeln kan dock röra fjädern i kraft av små muskler runt den fjädersäck som fäster fjädern i huden. De flesta fåglar byter ut sina fjädrar minst en gång om året, och de nya fjädrarna växer fram ur samma papiller.

Fjädrar växer i en skyddad omgivning

Nya fjädrar bildas av hornämnet keratin och växer fram i små upphöjningar, papiller, i fågelns hud.

  1. I upphöjningen börjar det bildas nya blodkärl.

  1. Cellerna bildar en cylinder omgiven av ett skyddande hölje.

  1. I cylindern växer fjädern genom att tillföras celler och färgpigment.

  1. Keratin får strålar, bistrålar och spole att hårdna. Höljet splittras.