Hur lär sig en brevduva att hitta rätt?

Hur kan brevduvor veta vart de skall flyga?

Vit duva med ett brev i näbben
© Shutterstock

Precis hur duvor och andra fåglar hittar hem har man trots långvarig forskning ännu inte kommit fram till. Man vet emellertid att fåglarna kan navigera efter solen och stjärnorna, samt att några arter kan uppfatta jordens magnetfält. Duvor har små korn av det magnetiska mineralet magnetit inne i hjärnan. De kan även lägga på minnet markens utseende och i viss mån till och med lyssna och lukta sig fram. Även om brevduvor kan hitta över mycket stora avstånd, kan de bara hitta till en enda plats, nämligen hem till duvslaget. När man förr i tiden skulle skicka brev till flera olika platser med hjälp av brevduvor, måste man därför ha duvor med sig från varje enskild plats. När man skall träna upp en brevduva, är det viktigt att fågeln inte kommer ut och flyger den första tiden. På så sätt lär den sig att registrera platsen för duvslaget som ”hemma”. Man vet inte precis vad som sker, men möjligen lär sig duvan hur jordens magnetfält känns just där. Sedan tar man ut den på allt längre flygturer. Först i den omedelbara omgivningen och senare flera hundra eller tusen kilometer bort.