Hur hittar fåglar maskar i marken?

Det verkar som magi, när en fågel sticker ned sin näbb i marken och drar upp en mask på ett till synes slumpmässigt valt ställe. Hur gör de?

Fågel med mask i munnen på pinne
© Shutterstock

Fåglar har en sinnesapparat, som är mycket mer utvecklad än hos människan, och de använder den på flera olika sätt för att hitta föda i marken. Exempelvis hittar koltrastar dagg-maskar framför allt med hjälp av synen, trots att maskarna lever under marken. Deras rörelser fortplantar sig till gräsets rötter och får gräset att röra sig på ”fel” sätt i förhållande till andra grässtrån. Andra fåglar använder sitt luktsinne. Det gäller kiwifåglarna, som nosar sig fram längs marken. Fåglar, som lever i fuktigare miljöer, använder ett tredje sinne. De sticker ned näbben i dyn, och tack vare speciella organ kan de uppfatta de svaga elektriska fält som en masks muskler skapar, när den rör sig. Dessa fält räcker för att de skall kunna spåra upp bytet. Till slut finns det maskätare, som inte är särskilt bra på att upptäcka maskarna, men som i stället lockar upp dem till ytan genom att trampa snabbt med fötterna — man vet inte varför det fungerar.